CMW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (4,62%)

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2018

Lý do và mục đích: Trả  cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,62%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 462 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/09/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chi trả trực tiếp tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần khi cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng bắt đầu từ ngày 12/09/2018 và phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ cổ đông.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%