CMV: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013 (11%)

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013.

- Tỷ lệ thanh toán: 11%/mệnh giá (01cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).

- Thời gian thanh toán: 23/07/2014.

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP.Cà Mau, Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 23/07/2014 và xuất trình CMND.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%