CMT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)

CMT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)


CTCP  Công Nghệ Mạng và Truyền Thông (CMT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/12/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (tòa nhà INFONET, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/12/2019. Khi nhận cổ tức, phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu. Trường hợp nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 0.0 0.0%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021