CMP: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%)

CTCP Cảng Chân Mây (CMP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2018

 Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 10/07/2018

-  Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/07/2018 và có xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%