CMN: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (28%)

CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (CMN - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu vui lòng đăng ký tài khoản nhận cổ tức theo mẫu đăng tải trên Website Công ty. Công ty sẽ chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo thông tin tài khoản đã đăng ký bắt đầu từ ngày 06/08/2021. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền trực tiếp tại Công ty, vui lòng đến nhận sau thời gian giãn cách xã hội theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021