CMG đặt mục tiêu 267,8 tỷ đồng lợi nhuận

CMG đặt mục tiêu 267,8 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) Ngày 4/7 tới, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

Hội đồng quản trị CMG sẽ trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 với 5.656 tỷ đồng doanh thu thuần (đã loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết và nội bộ) và 267,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16% và 22% so với thực hiện năm 2017.

Để đạt mục tiêu đề ra, Hội đồng quản trị CMG sẽ tập trung vào giám sát, kiểm soát việc thực thi chiến lược giai đoạn 2016-2018, tầm nhìn 2020 của các đơn vị thành viên, trong đó chú trọng vào lĩnh vực cốt lõi là tích hợp hệ thống và dịch vụ IT, viễn thông và phần mềm; kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả lợi nhuận; tăng cường công tác giám sát hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời để đảm bảo thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021