CLP đạt 22,36 tỷ đồng LNST trong 6 tháng

CLP đạt 22,36 tỷ đồng LNST trong 6 tháng

(ĐTCK-online) CTCP Cảng Cát Lái (CLP) cho biết, 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 75,02 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 22,36 tỷ đồng, bằng 98,11% so với cùng kỳ năm ngoái và EPS đạt 1.491 đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011, CLP phấn đấu tổng doanh thu 143,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52,25 tỷ đồng. Trong năm, Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 149,97 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành thêm 7.498.674 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 11.500 đồng/CP; 1,05 triệu cổ phiếu bán cho nhà đầu tư chiến lược với giá 13.000 đồng/CP và 453.979 cổ phiếu bán cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, CBCNV với giá 13.000 đồng/CP. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
08/11/2021