CKV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (9%)

CTCP Cokyvina (CKV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/07/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty Cổ phần Cokyvina, địa chỉ: số 178 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 30/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%