CKH: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

 

Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng (CKH – Đại chúng chưa niem yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty - Số 150 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 29/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/03/2016 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%