CKA: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (25%)

CTCP Cơ Khí An Giang (CKA - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang, số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%