CJC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền(30%)


CTCP Cơ điện Miền Trung (CJC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/08/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%