CII: Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt (8%)

 

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CII : 50 Tôn Thất Đạm, Quận I, TP. HCM kể từ ngày 20/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%