CID: NGày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (CID – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ  ngày 09/03/2015 đến 29/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cở  sở hạ tầng, cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng

- Nội dung họp:

Thông qua kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đổng cổ đông thường niên.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 0.0 0.0%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021