CIC và TAS bị tạm dừng giao dịch từ 9/7

CIC và TAS bị tạm dừng giao dịch từ 9/7

(ĐTCK) HNX sẽ thông báo về việc cho phép cổ phiếu TAS và CIC giao dịch trở lại sau khi doanh nghiệp đáp ứng được Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và xây dựng Cotec (mã CIC) và CTCP Chứng khoán Tràng An (mã TAS) kể từ ngày 9/7/2013.

 

Cổ phiếu CIC bị tạm ngừng giao dịch do Công ty đang trong tình trạng bị kiểm soát do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 7, Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 và không có các biện pháp khắc phục tình trạng này.

Tương tự, cổ phiếu TAS bị tạm ngừng giao dịch do Công ty đang trong tình trạng bị kiểm soát khi liên tục vi phạm nhiều lần quy định về công bố thông tin tại Điều 7.3, Mục 1 và Điều 10.1, Điều 10.4, Mục 2 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 và chưa có các biện pháp khắc phục tình trạng này.

 

HNX sẽ có thông báo về việc cho phép 02 cổ phiếu này giao dịch trở lại sau khi doanh nghiệp khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

 

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%