(ĐTCK) Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam đang bước vào năm thứ hai. Bên lề lễ phát động chương trình năm 2017 ngày 18/4, Báo Đầu tư Chứng khoán đã có cuộc trao đổi với ông Đào Đình Thi, Phó chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Năm nay, các tiêu chí trong Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) có sự điều chỉnh. Ở cương vị Phó chủ tịch VBCSD, ông có thể chia sẻ với độc giả?

Sự ra đời của CSI có thể nói là bước đột phá bởi lần đầu tiên có một đơn vị lập ra bộ chỉ số này ở Việt Nam, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

CSI được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, như là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu, đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn. CSI bao gồm các tiêu chí phù hợp với bối cảnh chính trị, xã hội trong nước cũng như các thông lệ quốc tế.

CSI là tiêu chí đánh giá của Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam hàng năm. Bộ chỉ số được thực hiện với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), các bộ, ban, ngành có liên quan, ngoài ra còn có sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.

Năm nay, các tiêu chí trong CSI được điều chỉnh nhằm đánh giá chính xác hơn mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn tập trung vào ba nhóm yếu tố trọng điểm là chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu xã hội và môi trường, với 151 câu hỏi, chia làm 2 phần, phần 1 là các chỉ tiêu chung, phần 2 là các chỉ tiêu cụ thể.

ảnh 1
Ông Đào Đình Thi 
Ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo Việt - một tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu, theo ông, bộ chỉ số sẽ ảnh hưởng tích cực thế nào đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam?

CSI với những ưu điểm như dễ áp dụng, không phân biệt quy mô, ngành nghề, phạm vi hoạt động của tổ chức - đã đưa ra một thước đo làm chuẩn mực chung cho doanh nghiệp Việt trong việc chủ động đánh giá thực tiễn triển khai hoạt động phát triển bền vững tại doanh nghiệp. Đây là một bước tiến quan trọng giúp tạo tiếng nói chung cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về phát triển bền vững. Bảo Việt ghi nhận và đánh giá cao việc áp dụng bộ chỉ số.

Việc tổ chức Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững nói chung và việc tiếp tục áp dụng bộ chỉ số CSI nói riêng là bước đi cần thiết để nâng cao nhận thức và thúc đẩy kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng, chương trình sẽ lan tỏa ý nghĩa và tạo động lực cho cộng đồng 500.000 doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng bền vững, để từ đó, hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế, trở thành thương hiệu quốc gia và là niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam.

Là thành viên Ban điều hành VBCSD, Bảo Việt cam kết sẽ chung tay cùng Hội đồng trong các hoạt động thường niên về phát triển bền vững nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững đối với doanh nghiệp, cộng đồng cũng như toàn xã hội; đồng thời thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế; thúc đẩy nhân rộng áp dụng bộ chỉ số bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Với Bảo Việt, chúng tôi không ngừng học hỏi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển bền vững của thế giới và trong khu vực như gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc trong định hướng chiến lược phát triển, tham gia tìm hiểu Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững, đưa hoạt động phát triển bền vững đi vào thực chất, tích cực chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề này.

Nhân dịp này, chúng tôi đã ra mắt Báo cáo Phát triển bền vững, tiên phong thực hiện đánh giá theo các tiêu chí thuộc bộ chỉ số CSI cũng như Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016, nhằm đánh giá mức độ tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG) trong quá trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt.

ảnh 2
 
Bảo Việt có thể chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững?

Phát triển bền vững đã trở thành nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trên toàn cầu hiện nay. Những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, những biến động về xã hội, sự gia tăng dân số toàn cầu, tốc độ đô thị hóa, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng về cơ hội phát triển… đang tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống, vượt ra ngoài ranh giới các quốc gia và tác động trực tiếp tới các cơ hội tăng trưởng bền vững trong dài hạn của doanh nghiệp. Bởi vậy, nếu doanh nghiệp không nhận thức đầy đủ và có kế hoạch ứng phó, những vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn.

Bảo Việt nhận thức được rằng, để đạt mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh việc đảm bảo tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận, những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng cũng như nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường của doanh nghiệp cần được quan tâm. Doanh nghiệp đóng vai trò như một nhân tố tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của quốc gia. Để làm được điều này, chúng tôi cần sự chung tay của cả cộng đồng, bao gồm ý thức của từng cá nhân và nỗ lực của cả tổ chức.

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng dài hạn, doanh nghiệp cần phải chủ động và triển khai các hành động cụ thể để cải thiện xã hội và môi trường nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực lên hai nhân tố này. Chúng tôi xác định, đầu tư cho các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững chính là đầu tư cho tương lai và dựa vào các yếu tố bền vững để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn.

Vượt ra ngoài mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và tối đa hóa các giá trị đem lại cho cổ đông, với vai trò là định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, chúng tôi hiểu cần phải thực hiện các đóng góp cho việc bảo vệ môi trường và xã hội vì một tương lai bền vững, vì một thế giới xanh tươi hơn, “khỏe mạnh” hơn, cho cuộc sống của chính chúng ta và các thế hệ tương lai.

Còn kinh nghiệm của Bảo Việt trong việc gắn kết phát triển bền vững vào hoạt động của doanh nghiệp, thưa ông?

Việc gắn kết phát triển bền vững trong chiến lược trung và dài hạn là tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành; đồng thời, doanh nghiệp cũng tạo dựng được hình ảnh với khách hàng, tăng sự gắn bó và hài lòng của người lao động, từ đó các chương trình kinh doanh của doanh nghiệp dễ dàng phát huy hiệu quả. Tại Bảo Việt, toàn thể Ban lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn đều đồng thuận và cam kết trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu bền vững, Bảo Việt đã cụ thể hóa các định hướng chiến lược phát triển bền vững thành những việc làm cụ thể như gắn kết mục tiêu phát triển bền vững của thế giới trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời gắn kết chặt chẽ các yếu tố ESG trong chuỗi giá trị, bổ sung yếu tố ESG trong quy trình đầu tư góp vốn cổ phần và quản lý dự án.

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược tại Bảo Việt, không chỉ được gắn kết chặt chẽ trong chiến lược kinh doanh mà còn được hiện thực hóa trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày. Bảo Việt cũng triển khai nhiều chương trình có sự gắn kết của cán bộ, nhân viên và gia đình trong các hoạt động chung tay vì cộng đồng, nhằm kết nối người lao động và phát huy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Bảo Việt tiên phong thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 theo CSI và tiêu chuẩn quốc tế GRI Standards. Ý nghĩa của việc này là gì, thưa ông?

Là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động phát triển bền vững, Bảo Việt đã thực hiện đánh giá theo các tiêu chí thuộc CSI và tiên phong áp dụng GRI Standards trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016. Điều này giúp chúng tôi đánh giá mức độ tích hợp các yếu tố ESG trong quá trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt. Một điểm đặc biệt nữa trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 là Khối Kiểm toán nội bộ, Tập đoàn Bảo Việt tham gia vào việc kiểm toán các nội dung trong tiêu chuẩn để đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch của Bảo Việt. Các chỉ tiêu được lựa chọn kiểm toán nằm trong các lĩnh vực trọng yếu mà Tập đoàn Bảo Việt ưu tiên thực hiện trong năm 2016.

Các tiêu chí trong CSI giúp đánh giá chính xác hơn mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, tập trung vào ba nhóm yếu tố trọng điểm là chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu xã hội và môi trường.

GRI Standards là phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập báo cáo phát triển bền vững, dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2018. Các chỉ tiêu trong GRI Standards được nâng cấp từ GRI Guidelines và được cấu trúc lại nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

 

Kim Lan thực hiện.
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.