(ĐTCK) Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tại Việt Nam. Một hệ thống thông tin hiện đại sẽ quyết định hiệu quả triển khai chính sách BHTG, từ đó ngày càng bảo vệ người gửi tiền tốt hơn và đóng góp vào ổn định hệ thống tài chính ngân hàng quốc gia.

Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với thiết kế dành cho 03 đơn vị thụ hưởng chính là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và BHTG Việt Nam.

Là một trong 3 tổ chức thụ hưởng của dự án, BHTG Việt Nam đã xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin và truyền thông mới tiên tiến, hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của BHTG Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và tiếp cận với các thông lệ tiên tiến trên thế giới. Thông qua đó, tăng cường lợi ích đối với các tổ chức tham gia BHTG và nâng cao hiệu quả bảo vệ người gửi tiền.

Hệ thống mới được xây dựng đã tin học hóa toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ cũng như hậu cần của BHTG Việt Nam, như: Cấp, cấp lại và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG; Theo dõi và thu phí BHTG; Chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm; Giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG; Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG; Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia BHTG; Tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG; Tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tiền gửi;...

Hiện nay, BHTG Việt Nam đang thực hiện chia sẻ thông tin với NHNN theo Thông tư 34/2016-TT/NHNN quy định về việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTG Việt Nam. Hệ thống mới đã xây dựng và đưa vào hoạt động một cơ chế truyền nhận thông tin giữa NHNN, CIC và BHTG Việt Nam. Với sự phát triển này, các thông tin từ tổ chức tham gia BHTG và NHNN sẽ được chia sẻ với BHTG Việt Nam một cách kịp thời và chính xác nhất, đồng thời, giảm thiểu được lượng thông tin mà tổ chức tham gia BHTG phải gửi trực tiếp cho BHTG Việt Nam.

Khi hệ thống quy trình nghiệp vụ mới được vận hành, BHTG Việt Nam có thể tính và thu phí BHTG một cách chính xác, trên cơ sở đó, chủ động theo dõi, đôn đốc tình hình nộp phí của các tổ chức tham gia BHTG cũng như giảm thiểu thời gian và nguồn lực trong việc kiểm tra tại chỗ.

Hệ thống mới cũng thể hiện ưu điểm vượt trội khi BHTG Việt Nam được phép khai thác trực tiếp các thông tin về tiền gửi được bảo hiểm từ các tổ chức tham gia BHTG thông qua hệ thống của NHNN, từ đó có thể hỗ trợ tích cực NHNN khi xảy ra chi trả, đảm bảo việc chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền, từ đó góp phần nâng cao lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống tài chính quốc gia.

Khi có thể khai thác trực tiếp trên kho dữ liệu của NHNN các thông tin về tổ chức tham gia BHTG thông qua hệ thống mới, BHTG Việt Nam có thể đi sâu phân tích, đánh giá tình hình tài chính, mức độ rủi ro của các tổ chức này.

Đặc biệt, thông qua việc thay đổi phương pháp từ giám sát tuân thủ sang giám sát tuân thủ kết hợp với giám sát trên cơ sở rủi ro, BHTG Việt Nam có thể dễ dàng phát hiện từ xa những sai phạm của các tổ chức tham gia BHTG, từ đó đưa ra cảnh báo sớm đối với các tổ chức đó, góp phần ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế từ các tổ chức BHTG tiên tiến trên thế giới và được sự tư vấn của Học viện nghiên cứu Nomura (Nhật Bản), BHTG Việt Nam đã xây dựng bổ sung một số chức năng có thể áp dụng trong tương lai để tăng cường hiệu quả hoạt động và bảo vệ người gửi tiền tốt hơn, bao gồm: Tính quỹ mục tiêu, Tính tỷ lệ phí, Xác nhận hệ thống, Xếp hạng tổ chức tham gia BHTG.

Với việc hoàn thành dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng và đưa vào hoạt động, BHTG Việt Nam xây dựng một hệ thống tập trung và tích hợp cho các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, góp phần từng bước hiện đại hóa các chức năng nghiệp vụ của mình theo quy định của Luật BHTG và phù hợp với “Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả” của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng.

Lê Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.