(ĐTCK) Giữa bối cảnh thị trường bất động sản được nhận định thuận lợi, CENLAND đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 50% và 26% trong năm 2018.

Kế hoạch tăng trưởng mạnh 

Chiều 6/4, CTCP Bất động sản Thế kỷ (CENLAND) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh và một số nội dụng khác.

Năm 2018, CENLAND đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, CEN Hà Nội đóng góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng lợi nhuận.

Chia sẻ về kế hoạch năm nay, ban lãnh đạo CENLAND cho biết, cảm thấy rất tự tin có thể hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2018, trước tình hình thị trường bất động sản đang hưng phấn như hiện nay.

Năm nay, Công ty dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới và phát triển hệ thống tại một số tỉnh như Thanh Hóa, Đồng Nai, Quy Nhơn… Bên cạnh đó, CENLAND cũng sẽ tăng cường kiểm soát nguồn hàng và đẩy mạnh bao tiêu, mua thứ cấp, kết hợp đẩy mạnh đầu tư công nghệ. Công ty cũng đã có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào quý II/2018.

Đối với tờ trình phân bổ lợi nhuận của năm 2018, một cổ đông có mặt tại đại hội đã đề xuất một số thay đổi trong việc trích lập. Cụ thể, cổ đông đề xuất giảm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 từ 10% xuống 3% lợi nhuận sau thuế (LNST), giảm thù lao HĐQT và BKS từ 5% xuống 1% (LNST).

ảnh 1

Bên cạnh đó, cổ đông đề nghỉ trích thêm 2 quỹ khác bao gồm trích thưởng vượt kế hoạch đối với HĐQT 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch và trích thưởng vượt kế hoạch với cán bộ/nhân viên 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Theo đại diện này, mong muốn thay đổi như vậy là để khuyến khích ban điều hành vượt các mục tiêu càng xa càng tốt, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT của CENLAND cho biết, vì hoạt động của công ty là thuần túy dịch vụ, nên yếu tố con người là rất quan trọng, điều này là lý do vì sao quỹ phúc lợi cần để ở mức 10% nhằm khích lệ và đảm bảo lợi ích của nhân viên.

Sau khi ghi nhận ý kiến cổ đông, HĐQT đã quyết định đối với thù lao của ban lãnh đạo sẽ ở mức 2% lợi nhuận sau thuế và thêm 10% phần vượt kế hoạch; đối với quỹ phúc lợi khen thưởng năm 2018, sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế 2018 và 10% phần lãi vượt kế hoạch. Tờ trình được cổ đông nhất trí thông qua.

Tại đại hội, CENLAND cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2019, mục tiêu doanh thu ở mức 2.221 tỷ đồng và lãi ròng 430 tỷ đồng, tăng trưởng 33-34%.

Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 10,5-11%/năm

Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua tờ trình phát hành trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trực tiếp, không có nghĩa vụ chuyển đổi với số lượng phát hành 5 triệu trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ qua các đại lý phát hành với số lượng không quá 99 nhà đầu tư.

Trái phiếu có kỳ tính lãi 12 tháng với lãi suất từ 10,5-11%, thanh toán hàng năm. Thời gian đáo hạn dự kiến trong quý II/2021. Số tiền thu về sẽ được HĐQT quyết định mục đích sử dụng.

ảnh 2

Năm 2017 lãi ròng 253 tỷ đồng, tăng trưởng 87%

Năm 2017, CENLAND ghi nhận doanh thu 1.117 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, tăng trưởng 87%. Trong đó, CEN Hà Nội đóng góp lớn nhất với 883,5 tỷ đồng doanh thu và khoảng 109 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Về phương án phân phối lợi nhuận, CENLAND dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Đồng thời, công ty cũng sẽ trích lũy đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế với mỗi quỹ và trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017, CENLAND đã phát triển mô hình kinh doanh môi giới bất động sản theo mô hình sàn liên kết và hệ thống Connector – Mentor, lấy công nghệ làm nền tảng, theo xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, công ty cũng đang mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh thành.

Mặt khác, công ty cũng tăng cường nguồn hàng bằng các hình thức đặt cọc bao tiêu, hợp tác kinh doanh đầu tư thứ cấp… Công ty đã thanh lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc nhằm toàn cầu hóa hệ thống phân phối, đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý nội bộ, ứng dụng CRM, ERP cho các mảng hoạt động chính kinh doanh, nhân sự, kế toán.

Minh Hòa
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.