BVSC: Nguồn lực nội bộ là nền móng vững chắc

“Kết nối nội lực”, “kết nối thành công”, “kết nối cộng đồng” là 3 thông điệp ấn tượng tại BVSC.

BVSC: Nguồn lực nội bộ là nền móng vững chắc

(ĐTCK) Theo ông Nhữ Đình Hòa, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), để một công ty phát triển bền vững, trước hết cần xây dựng nguồn lực nội bộ ổn định, giống như xây một ngôi nhà thì trước hết nền móng phải vững chắc. 

Trên TTCK Việt Nam, diễn biến mới nhất liên quan đến việc cải thiện chất lượng thị trường là việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Tài chính Quốc tế công bố Bộ nguyên tắc quản trị công ty tiên tiến, trong đó đưa ra khuyến nghị hội đồng quản trị (HÐQT) doanh nghiệp cần có tối thiểu 2/3 thành viên không điều hành và tối thiểu 1/3 là thành viên HÐQT độc lập. Từ hoạt động thực tế tại BVSC, ông có bình luận gì về khuyến nghị này?

Trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất ban hành tháng 8/2019 có khuyến nghị về cơ cấu thành viên HÐQT các công ty đại chúng.

Theo Nguyên tắc 2.2 của Bộ nguyên tắc, HÐQT cần phải bao gồm tối thiểu 2/3 thành viên không điều hành nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong các quyết định của HÐQT, tránh việc có một hoặc một nhóm thành viên HÐQT có thể chi phối được quá trình ra quyết định, đồng thời đảm bảo trong các quyết định của HÐQT rằng, lợi ích của công ty được đặt cao hơn lợi ích của các cổ đông cá thể.

Nguyên tắc 3.2 có khuyến nghị công ty cần phải có tối thiểu 1/3 thành viên HÐQT là thành viên độc lập.

Sự có mặt của thành viên HÐQT độc lập trong HÐQT bảo đảm việc ra quyết định độc lập về các vấn đề của công ty và giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của ban điều hành, bao gồm việc ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng các nhu cầu có tính cạnh tranh lẫn nhau của công ty.

Bên cạnh đó, việc 1/3 thành viên HÐQT là thành viên độc lập sẽ bảo đảm việc ra quyết định khách quan hơn, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích.

BVSC là công ty đại chúng đã niêm yết, do đó, sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của cổ đông luôn là hai mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi hướng tới.

Phát triển Công ty để đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông thì những quyết định của HÐQT là yếu tố then chốt. HÐQT muốn ra được những quyết định đúng thì trước tiên phải đảm bảo hài hòa 2 chức năng điều hành và giám sát của HÐQT.

Thứ hai là việc ra quyết định của HÐQT phải đảm bảo tính minh bạch, dân chủ, tránh việc bị chi phối bởi một hoặc một nhóm thành viên HÐQT.

Thứ ba là mọi quyết định của HÐQT phải đảm bảo đặt lợi ích của công ty lên trên hết.

Chúng tôi ủng hộ các khuyến nghị về cơ cấu thành viên HÐQT trong Bộ nguyên tắc và trên thực tế, BVSC đã thực hiện các nội dung được khuyến nghị từ nhiều năm trước. Trong cơ cấu HÐQT của chúng tôi, 4/5 thành viên HÐQT là thành viên không điều hành, cơ cấu này được duy trì ổn định suốt 10 năm qua.

Bộ nguyên tắc đưa ra một khuyến nghị hoàn toàn mới là cần có tối thiểu 2 thành viên nữ trong HÐQT. Theo ông, khuyến nghị này có khả thi với nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay hay không? Trong mục tiêu phát triển bền vững của mình, BVSC quan tâm như thế nào đến bình đẳng giới?

Công ty Tài chính Quốc tế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra khuyến nghị số 2.1.8 là nên đặt mục tiêu, chứ không phải cần có tối thiểu 2 thành viên nữ trong HÐQT, nhưng điều này cũng có tính khả thi với nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

ảnh 1
Ông Nhữ Đình Hòa.
Quan sát từ thực tế, chúng ta thấy rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, kể cả các tập đoàn quy mô lớn hiện nay có tỷ lệ lãnh đạo nữ chiếm ưu thế và họ đã thành công trong việc phát triển doanh nghiệp cũng như nắm bắt các cơ hội kinh doanh.
Chúng tôi cho rằng, việc đặt mục tiêu có thành viên nữ trong HÐQT sẽ khai thác được lợi ích về sự đa dạng về giới trong HÐQT, giúp tận dụng những điểm mạnh của nữ giới trong hoạt động quản trị, đặc biệt là các nội dung liên quan tới quản trị con người, chính sách nhân sự, quản trị rủi ro.

Ðịnh hướng về bình đẳng giới trong chiến lược phát triển bền vững được BVSC xây dựng từ rất sớm, lao động nữ nắm giữ đa số các vị trí quản lý chủ chốt trong Công ty.

Hiện tại, lãnh đạo nữ chiếm 1/3 trong cơ cấu Ban điều hành của Công ty; đối với đội ngũ quản lý cấp trung, tỷ lệ nữ chiếm trên 50% và trong tương lai, việc có thành viên nữ trong cơ cấu HÐQT của chúng tôi cũng sẽ là điều hết sức tự nhiên.

Liên quan đến việc thành lập các ủy ban trực thuộc HÐQT, Bộ nguyên tắc khuyến nghị các doanh nghiệp phải thành lập ít nhất 3 ủy ban chuyên trách, giúp việc cho HÐQT. Tại BVSC, Công ty có dự định xây dựng các ủy ban này hay không?

Tại Nguyên tắc 4 của Bộ nguyên tắc quản trị có đưa ra khuyến nghị thành lập ủy ban kiểm toán, ủy ban quản lý rủi ro và ủy ban quản trị công ty, bổ nhiệm và lương thưởng trực thuộc HÐQT.

Ủy ban kiểm toán bảo đảm các kiểm soát nội bộ phù hợp được duy trì và công ty tuân thủ mọi luật pháp và quy định liên quan. Ủy ban quản lý rủi ro bảo đảm các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của công ty được quản lý phù hợp.

Ủy ban quản trị công ty, bổ nhiệm và lương thưởng giúp tăng cường hiệu quả của khung quản trị công ty và bảo đảm chính sách và hoạt động bổ nhiệm, lương thưởng của công ty.

Ngoài ra, ủy ban này còn hỗ trợ việc bổ nhiệm, phát triển, thu hút và giữ chân các thành viên HÐQT và ban điều hành tài năng.

Tại BVSC, chúng tôi hiện chưa chính thức thành lập các ủy ban theo hướng khuyến nghị trên, tuy nhiên, trong nhiều năm qua, HÐQT BVSC đều có nghị quyết phân công nhiệm vụ từng thành viên HÐQT phụ trách một mảng hoạt động dựa trên thế mạnh về chuyên môn và kinh nghiệm quản trị của từng người.

Ðể hỗ trợ HÐQT hoạt động hiệu quả, Công ty bổ nhiệm nhân sự phụ trách kiểm toán nội bộ trực thuộc HÐQT, thành lập Hội đồng Quản lý rủi ro, Uỷ ban Alco…

Ðây là các đơn vị hỗ trợ và tham mưu cho HÐQT trong việc kiểm soát và quản trị rủi ro hoạt động của BVSC, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật cũng như ngăn chặn, phòng ngừa các rủi ro tiềm tàng có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cân nhắc kế hoạch kiện toàn hoạt động của các đơn vị này, hướng tới việc thành lập các ủy ban theo khuyến nghị, nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị công ty.

“Kết nối nội lực”, “kết nối thành công”, “kết nối cộng đồng” là 3 thông điệp ấn tượng mà BVSC đề cập trong báo cáo thường niên 2018. BVSC đang triển khai các thông điệp này như thế nào trong năm kinh doanh 2019, cũng là năm ghi dấu ấn 20 năm hoạt động của Công ty trên TTCK Việt Nam?

Bộ thông điệp này một lần nữa là sự khẳng định định hướng phát triển bền vững của chúng tôi, không phải chỉ được cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động của năm 2019 mà còn trong nhiều năm tiếp theo.

Ðể một công ty phát triển bền vững, trước hết cần xây dựng nguồn lực nội bộ ổn định, giống như xây một ngôi nhà thì trước hết nền móng phải vững chắc. Chúng tôi chú trọng việc kết nối các nguồn lực trong nội bộ như một cách đặt nền móng vững chắc cho tương lai của BVSC.

Chúng tôi quan niệm, thành công của BVSC không chỉ đến từ kết quả kinh doanh mỗi năm Công ty đạt được, mà là sự kết nối thành công của nhiều bên liên quan với Công ty, đó là sự thỏa mãn của khách hàng, sự hài lòng của cổ đông, sự trưởng thành của cán bộ, nhân viên…

Và tất yếu, với những gì đạt được, chúng tôi không thể không chia sẻ với cộng đồng quanh mình. Tôi nghĩ, với mỗi cá nhân hay mỗi doanh nghiệp, ý thức trách nhiệm với cộng đồng là một cách để chúng ta xây dựng giá trị bản thân mình hay giá trị của công ty.

Cuối tháng 11 năm nay, BVSC sẽ tròn 20 năm hoạt động. Hiện chúng tôi đã và đang đồng thời triển khai nhiệm vụ kinh doanh lẫn các hoạt động khác, hướng tới dấu mốc quan trọng này, tất nhiên là theo định hướng phát triển bền vững với 3 thông điệp nêu trên.

Ông có thể chia sẻ dự cảm TTCK cuối năm 2019 và những cơ hội đầu tư mà nhà đầu tư nên chú ý trên thị trường?

Trong những tháng còn lại của năm 2019, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ chịu tác động lớn bởi các thông tin bên ngoài như định hướng điều hành chính sách tiền tệ của các nước - đây là yếu tố ảnh hưởng lớn sự phân bổ dòng tiền trên thế giới, thông tin về chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại và xa hơn là bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm 2020.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, TTCK Việt Nam đang đón nhận những thông tin tích cực với bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, tăng trưởng GDP ở mức cao trên thế giới.

Bên cạnh đó là các cơ hội mở ra khi dòng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam được gia tăng do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTTP, EVFTA và khả năng thị trường Việt Nam được FTSE chính thức xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng hai. Nhờ sự vững vàng của các yếu tố nội tại trong nước, tôi nhận định, TTCK sẽ có diễn biến sôi động hơn trong thời gian tới.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu