(ĐTCK) Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa được công nhận là 1 trong 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam. Đây là  lần thứ 3 liên tiếp BIC đứng trong bảng xếp hạng này.

Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng theo các nguyên tắc khách quan và khoa học. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính, bao gồm: (1) Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty bảo hiểm trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/dịch vụ bảo hiểm, khảo sát nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các công ty bảo hiểm trong ngành và điều tra khảo sát về tình hình các công ty bảo hiểm được thực hiện trong tháng 5/2018 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm… Theo đánh giá của Vietnam Report, năm 2018, BIC đứng thứ 7 trong 10 công ty bảo hiểm được công bố trên bảng xếp hạng.

Được biết, nửa đầu năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 987 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 126 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với nửa đầu năm 2017, hoàn thành 66% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận trước thuế riêng BIC đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

N.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.