(ĐTCK) 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, đến nay cả nước đã  có 99,4% số xã có đường nông thôn đến trung tâm xã, 100% số xã và 99,2% số hộ nông thôn có điện, 99,7% số xã có trường tiểu học và trường mẫu giáo, 99,5% số xã có trạm y tế, 88,5% dân số nông thôn được cấp nước sạch hợp vệ sinh. 

Thành tựu của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đạt được trong thời gian qua có đóng góp rất tích cực của Agribank - Ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn.

Với nhận thức giai cấp nông dân chiếm vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, từ năm 1997 đến nay, trên cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã chủ động quan hệ hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc phối hợp triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thông qua việc ký kết Nghị quyết Liên tịch số 2308/NQLT-1999 ngày 09/10/1999; phối hợp triển khai Quyết định 67/1999/QĐ-TTg của Chính phủ, ký kết các thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ (nay là Nghị định 116/2018/NĐ-CP).

Theo đó, Agribank chi nhánh các tỉnh/thành, huyện/thị đã thống nhất nội dung và ký kết văn bản thỏa thuận với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời Agribank cũng đã ban hành các văn bản có liên quan về hướng dẫn cho vay thông qua tổ vay vốn và được các chi nhánh trong toàn hệ thống quán triệt, triển khai cụ thể.

Một trong những cách làm, sáng tạo của Agribank nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh là phối hợp với Hội nông dân các địa phương thành lập được trên 57.000 tổ vay vốn và hơn 1,3 triệu tổ viên tham gia. Dư nợ cho vay qua tổ vay vốn và dư nợ bình quân một tổ liên tục tăng, hiện nay dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đạt 100 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,3% tổng dư nợ).

Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, mỗi năm bằng tài chính của mình, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp, xử lý rủi ro đối với các đối tượng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng thuộc các chương trình chính sách, cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Đồng thời, Agribank tiết giảm chi phí hoạt động, hàng năm dành kinh phí hàng trăm tỷ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội, ưu tiên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, đường giao thông nông thôn, trạm y tế xã.
ảnh 1
Agribank luôn kiên định mục tiêu vì "Tam nông" phát triển bền vững 

Hiện nay, Agribank đã và đang tiên phong phục vụ gần 04 triệu khách hàng vay vốn, chủ lực triển khai 09 chương trình tín dụng chính sách.

Có thể khẳng định rằng, việc tăng cường hợp tác liên ngành giữa Agribank với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội liên hiệp phụ Nữ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước một cách sâu rộng, có hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc giúp các hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.

Mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nông dân Việt Nam

Theo đại diện của Agribank cho biết:  việc đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn vẫn còn hạn chế, dàn trải chưa đáp ứng được nhu cầu; vốn đầu tư tư nhân ít, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng dưới 2%), chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quy mô sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, năng lực sản xuất hạn chế, đầu tư thiếu đồng bộ, máy móc thiết bị sản xuất; chưa xây dựng được các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ dẫn đến thường xuyên xảy ra tình trạng được mùa rớt giá. Cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp chi phí cao, chênh lệch lãi suất thấp, rủi ro lớn do thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, thị trường thiếu minh bạch...

Nguồn vốn cho vay của Agribank là nguồn vốn thương mại, huy động từ thị trường nên lãi suất đầu vào cao. Nhu cầu tăng trưởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn rất lớn, trong khi Agribank chưa cổ phần hóa và chưa được tăng vốn điều lệ nên Agribank gặp khó khăn về bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu và tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thị trường bảo hiểm nông nghiệp chưa phát triển, số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế. Tiến độ giải ngân một số Dự án ODA còn chậm, đối tượng vay khó tiếp cận nguồn vốn dự án do đối tượng khách hàng là tổ hợp tác hoặc hợp tác xã năng lực yếu, không đủ điều kiện vay vốn, không có vốn góp của xã viên.

Trước thực tế này, Agribank  đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước và các Bộ, Ngành: Tăng cường đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là đầu tư từ ngân sách nhà nước về cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, các yếu tố đầu vào, trợ giá…; Xem xét mở rộng đối tượng đầu tư một số dự án tài trợ ODA để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng số lượng khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; Xây dựng quy hoạch phù hợp đặc điểm kinh tế vùng, định hướng ngành, các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những vùng tập trung quy mô lớn, mô hình chuỗi giá trị liên kết trên cơ sở thế mạnh và đáp ứng nhu cầu thị trường; Xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ...

Trong thời gian tới, Agribank cam kết tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển “Tam nông”; đồng thời xác định vẫn lấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn là địa bàn chiến lược, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là phân khúc chính.

Hà An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.