Chuột máy tính của Samsung giúp cân bằng cuộc sống

(ĐTCK) Trong thời gian làm việc, con chuột này sẽ chỉ như những con chuột không dây bình thường khác. Tuy nhiên, khi hết thời gian làm việc được lập trình sẵn, con chuột sẽ thành chuột “sống”. Balance mouse (Chuột cân bằng) được tạo ra để hỗ trợ trong công việc và cân bằng cuộc sống.

Tác giả Ngọc Tuấn