Ông Lê Hùng Dũng

Ông Lê Hùng Dũng

“Chúng tôi có ít nhất 17% cổ phần STB nắm giữ trên 6 tháng”

(ĐTCK) Đó là khẳng định của ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank khi trả lời câu hỏi, có bao nhiêu trong tổng số 51% cổ phần STB được ủy quyền có thời gian nắm giữ trên 6 tháng.

> Diễn biến "cuộc chiến" tại Sacombank

Theo điều lệ của Sacom-bank, cổ đông lớn nắm giữ ít nhất 10% cổ phần trên 6 tháng có thể đề cử đại diện vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Trong số 51% cổ phần Sacombank được ủy quyền, chúng tôi có ít nhất 17% cổ phần nắm giữ trên 6 tháng.

Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ Sacombank, thì cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 1 ứng cử viên vào HĐQT.

Chúng tôi đã gửi văn bản đến Sacombank, nên mong muốn nhận được câu trả lời bằng văn bản, chứ không muốn có bình luận gì nhiều. Chúng tôi không muốn làm méo mó sự việc, cũng không để dư luận hiểu lầm. Hơn nữa, chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với Sacombank. Chúng tôi là ngân hàng lớn, trước khi làm đã tìm hiểu kỹ và có sự tư vấn của luật sư.

Trước mắt, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán để đi đến thống nhất và không để làm mất quyền lợi của các cổ đông, nhất là cổ đông nhỏ.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%