Chung sức, đồng lòng vì một Việt Nam thịnh vượng

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt... Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay.
Chung sức, đồng lòng vì một Việt Nam thịnh vượng ảnh 1
Tin bài liên quan