Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong trường hợp nào?

(ĐTCK) Xin hỏi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong những trường hợp nào? Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp nào?

Điều 3, Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 28/6/2016 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, quy định: Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là văn bản xác nhận của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc tổ chức phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đã tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Điều 8, Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm Quyết định số 408/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 28/6/2016 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong các trường hợp sau:

- Được phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

- Bị mất, rách nát, hư hỏng Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Có sự thay đổi tên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Có sự thay đổi thông tin chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Nhận được thông báo của BHTGVN về việc thay đổi mẫu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Khoản 1 và 2, Điều 16, Luật BHTG quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi:

- Ngân hàng Nhà nước có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi đối với tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Ngân hàng Nhà nước có văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 1, Điều 3, thông tư 24/2014/TT-NHNN ngày 6/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước thì nội dung chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm: Tên tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Tên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; Nội dung khác theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Tin bài liên quan

VNIndex

999.74

-0.2 (-0.02%)

 
VNIndex 999.74 -0.2 -0.02%
HNX 147.49 -0.6 -0.41%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021