(ĐTCK) Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tích cực về khối lượng nhưng với danh mục bán ra tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu bluechip khiến khối này vẫn bán ròng gần 150 tỷ đồng trong tuần qua.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và mua ròng duy nhất 1 phiên ngày cuối tuần 14/12. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,45 triệu đơn vị nhưng bán ròng về giá trị với 229,59 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 1,31 triệu đơn vị, mua ròng về giá trị chỉ 2,22 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 67,17 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.557,21 tỷ đồng (tăng 19,47% về lượng và 2,68% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 64,71 triệu đơn vị, giá trị 2.786,8 tỷ đồng (tăng 12,49% về lượng và gần 12% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 10-14/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/12

8.984.180

9.286.980

-302.800

374.650

448.310

-73.660

11/12

9.741.890

10.127.250

-385.360

347.590

419.320

-71.730

12/12

22.207.320

19.990.010

2.217.310

783.050

789.580

-6.530

13/12

15.869.530

16.581.570

-712.040

732.290

824.460

-92.170

14/12

10.366.450

8.728.590

1.637.860

319.630

305.130

14.500

Tổng

67.169.370

64.714.400

2.454.970

2.557.210

2.786.800

-229.590

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng liên tiếp và mua ròng 2 phiên cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,17 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 24,47 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 4,39 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 48,57 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 5,32 triệu đơn vị, giá trị 90,13 tỷ đồng (tăng 40,45% về lượng và 64,98% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,15 triệu đơn vị, giá trị 65,66 tỷ đồng (giảm 49,3% về lượng và 36,38% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 10-14/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/12

318.543

591.191

-272.648

4.190

10.820

-6.630

11/12

518.240

799.353

-281.113

7.310

14.550

-7.240

12/12

707.210

1.495.078

-787.868

10.690

14.280

-3.590

13/12

2.617.360

961.306

1.656.054

45.640

20.330

25.310

14/12

1.161.020

301.216

859.804

22.300

5.680

16.620

Tổng

5.322.373

4.148.144

1.174.229

90.130

65.660

24.470

Còn trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất phiên 11/12. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,19 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 55,78 tỷ đồng, tăng mạnh gấp hơn 5 lần về lượng nhưng giảm 36,24% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,14 triệu đơn vị, giá trị 279,32 tỷ đồng (giảm 7,8% về lượng và 10,95% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,95 triệu đơn vị, giá trị 223,54 tỷ đồng (giảm 21,19% về lượng và 1,17% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 10-14/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/12

907.200

876.900

30.300

22.330

17.940

4.390

11/12

780.900

1.155.251

-374.351

25.370

27.950

-2.580

12/12

1.886.700

1.740.331

146.369

91.120

83.640

7.480

13/12

1.470.190

569.078

901.112

43.480

13.330

30.150

14/12

2.091.800

1.604.055

487.745

97.020

80.680

16.340

Tổng

7.136.790

5.945.615

1.191.175

279.320

223.540

55.780

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 4,82 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 149,34 tỷ đồng; trái với tuần trước bán ròng về khối lượng với 5,5 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị là mua ròng 41,13 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VNM tiếp tục dẫn đầu danh mục khối ngoại mua ròng mạnh về giá trị trong tuần qua đạt 120,54 tỷ đồng, tương đương khối lượng 891.954 đơn vị. Tiếp đó là CII được mua ròng 79,73 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 3 triệu đơn vị.

Trong khi đó, KBC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng với hơn 4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 57,53 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với hơn 6,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 218,97 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VIC với 94,43 tỷ đồng (925.350 đơn vị), CTG với hơn 78 tỷ đồng (3,37 triệu đơn vị)…

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS được mua ròng mạnh nhất với 1,49 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 30,68 tỷ đồng. Tiếp đó là CEO với hơn 1 triệu đơn vị, giá trị 15,88 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu danh mục cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh về giá trị là VC3 với 19,05 tỷ đồng, tương đương khối lượng 830.000 đơn vị.

Còn KDM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần qua về khối lượng với 860.300 đơn vị, giá trị tương ứng 3,1 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.