(ĐTCK) Nếu trong nhiều tuần trước đó, cổ phiếu HPG trên sàn HOSE và PVS trên sàn HNX liên tiếp được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất thì sang tuần thứ hai của tháng 3, khối ngoại bất ngờ quay ra xả mạnh 2 mã này, đáng kể, HPG bị bán ròng gần 220 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 5,03 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 4,11 triệu đơn vị; tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 40,57 tỷ đồng, giảm 79,62% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 102,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.269,75 tỷ đồng (tăng 20,29% về lượng và 18,25% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 97,07 triệu đơn vị, giá trị 4.310,32 tỷ đồng (tăng 9,08% về lượng và 13,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/3

15.680.820

14.559.690

1.121.130

600.700

594.700

6.000

12/3

15.791.650

15.608.390

183.260

692.590

663.920

28.670

13/3

20.735.760

15.129.580

5.606.180

730.400

602.240

128.160

14/3

20.933.240

22.465.210

-1.531.970

868.270

902.370

-34.100

15/3

28.962.870

29.311.800

-348.930

1.377.790

1.547.090

-169.300

Tổng

102.104.340

97.074.670

5.029.670

4.269.750

4.310.320

-40.570

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,48 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 60,3 tỷ đồng; trong khi tuần đầu tháng 3 mua ròng 616.350 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 78,06 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng gần 5 triệu đơn vị, giá trị 64,93 tỷ đồng (giảm 32,56% về lượng và 56,79% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,47 triệu đơn vị, giá trị 125,23 tỷ đồng (tăng 10,04% về lượng và 73,43% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/3

1.271.800

1.984.720

-712.920

25.530

39.240

-13.710

12/3

644.890

1.934.940

-1.290.050

10.780

28.490

-17.710

13/3

929.900

1.450.960

-521.060

10.950

18.480

-7.530

14/3

1.338.680

1.044.510

294.170

9.700

19.160

-9.460

15/3

809.900

1.056.230

-246.330

7.970

19.860

-11.890

Tổng

4.995.170

7.471.360

-2.476.190

64.930

125.230

-60.300

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,04 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 117.650 đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng 18,87 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 34,15 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,5 triệu đơn vị, giá trị 172,68 tỷ đồng (giảm 14,78% về lượng nhưng tăng 41,23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,54 triệu đơn vị, giá trị 191,55 tỷ đồng (tăng 81,48% về lượng và 117,37% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/3

150.300

270.370

-120.070

11.970

9.450

2.520

12/3

640.020

1.772.010

-1.131.990

52.880

57.840

-4.960

13/3

864.830

1.902.130

-1.037.300

50.180

68.000

-17.820

14/3

486.100

562.700

-76.600

34.860

31.110

3.750

15/3

360.450

1.034.130

-673.680

22.790

25.150

-2.360

Tổng

2.501.700

5.541.340

-3.039.640

172.680

191.550

-18.870

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 486.160 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 119,74 tỷ đồng, giảm mạnh 86,46% cả về lượng nhưng tăng 37,8% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 86,89 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, tuần qua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE về giá trị đạt 182,34 tỷ đồng, tương đương khối lượng 4,93 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu MSN với thông tin được cả 2 quỹ ETFs tăng tỷ trọng trong kỳ cơ cấu đã được mua ròng 175,52 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,06 triệu đơn vị

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng đạt 11,02 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 97,14 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số mã khác cũng được mua ròng tương đối mạnh như CTG với 3,83 triệu đơn vị, giá trị 87,08 tỷ đồng; CII với 2,77 triệu đơn vị, giá trị 67,13 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần trước là HPG đã bị khối này quay ra xả bán. Trong tuần này, HPG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 6,58 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 216,95 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, HBC bị bán ròng 128,43 tỷ đồng (6,29 triệu đơn vị), VHM với 121,57 tỷ đồng (1,31 triệu đơn vị), VIC với 82,85 tỷ đồng (696.450 đơn vị), NBB với 66,2 tỷ đồng (3,6 triệu đơn vị)…

Trên sàn HNX, cổ phiếu SHB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 1,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 15,19 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là ART được mua ròng 430.168 đơn vị, giá trị 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu liên tiếp được nhà đầu tư ngoại tập trung gom trong những tuần gần đây là PVS lại bị bán mạnh trong tuần thứ 2 của tháng 3. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 1,25 triệu cổ phiếu PVS với tổng giá trị tương ứng 26,63 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, VGC bị bán ròng 831.910 đơn vị, giá trị 17,84 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.