(ĐTCK) Với giao dịch đột biến "tân binh" VPB, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch sôi động và mua ròng kỷ lục hơn 1.500 tỷ đồng trong tuần qua.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 33,33 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 1.481,52 tỷ đồng, tăng mạnh 328,76% về lượng và 351,67% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 71,69 triệu đơn vị, giá trị 2.780,11 tỷ đồng (tăng 70,95% về lượng và 76,44% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 38,36 triệu đơn vị, giá trị 1.298,59 tỷ đồng (tăng 12,29% về lượng và 4,01% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 14-18/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/8

5.909.260

5.478.910

430.350

267.120

205.470

61.650

15/8

5.459.020

6.806.860

-1.347.840

201.520

248.560

-47.040

16/8

6.929.520

6.769.750

159.770

216.670

189.180

27.490

17/8

47.908.870

11.737.670

36.171.200

1.857.480

397.210

1.460.270

18/8

5.478.780

7.566.720

-2.087.940

237.320

258.170

-20.850

Tổng

71.685.450

38.359.910

33.325.540

2.780.110

1.298.590

1.481.520

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 phiên và 2 phiên mua ròng vào cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 750.147 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 4,37 tỷ đồng, giảm mạnh 78,27% về lượng và 88,42% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 5,05 triệu đơn vị, giá trị 69,45 tỷ đồng (giảm 57,15% về lượng và 48,23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,3 triệu đơn vị, giá trị 65,08 tỷ đồng (giảm 48,39% về lượng và 32,49% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 14-18/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/8

632.200

976.350

-344.150

8.660

14.060

-5.400

15/8

369.410

481.461

-112.051

3.970

7.800

-3.830

16/8

736.000

1.225.111

-489.111

13.960

20.430

-6.470

17/8

2.140.500

501.552

1.638.948

25.930

9.230

16.700

18/8

1.170.700

1.114.189

56.511

16.930

13.560

3.370

Tổng

5.048.810

4.298.663

750.147

69.450

65.080

4.370

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 551.670 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 26,35 tỷ đồng, giảm 49,76% về lượng và 50,35% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 846.300 đơn vị, giá trị 40,34 tỷ đồng (giảm 49,38% về lượng và giảm 38,93% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 294.630 đơn vị, giá trị 13,99 tỷ đồng (giảm 48,64% cả về lượng và 50,35% giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 14-18/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/8

205.000

59.300

145.700

10.630

2.170

8.460

15/8

210.100

100.230

109.870

11.130

5.680

5.450

16/8

150.100

67.000

83.100

8.860

3.160

5.700

17/8

183.700

34.300

149.400

5.600

1.610

3.990

18/8

97.400

33.800

63.600

4.120

1.370

2.750

Tổng

846.300

294.630

551.670

40.340

13.990

26.350

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 34,63 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng lên tới 1.512,24 tỷ đồng, tăng mạnh 186,44% về lượng và 361% về giá trị so với tuần trước đó.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, “tân binh” VPB đã được nhà đầu tư ngoại mua kỷ lục ngay trong ngày giao dịch đầu tiền 17/8. Qua đó, VPB là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với 37,35 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 1.456,75 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh tiếp theo là DXG (3,47 triệu đơn vị, giá trị 66,92 tỷ đồng), HPG (2,17 triệu đơn vị, giá trị 72,86 tỷ đồng), TDH (1,86 triệu đơn vị, giá trị 30,38 tỷ đồng), SBT (1,17 triệu đơn vị, giá trị 34,41 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất MSN về giá trị với 64,7 tỷ đồng (1,64 triệu đơn vị). Tiếp đó, VIC bị bán ròng 45,47 tỷ đồng (1,07 triệu đơn vị).

Tuy nhiên xét về khối lượng, KBC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với 1,96 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 28,15 tỷ đồng. Đứng ở vị trí tiếp theo, SSI bị bán ròng 1,78 triệu đơn vị, giá trị 44,59 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, DNP là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị với 13,39 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 508.700 đơn vị.

Đứng ở vị trí tiếp theo, HUT được mua ròng mạnh 6,37 tỷ đồng (554.000 đơn vị) và SHB được mua ròng 5,78 tỷ đồng (726.700 đơn vị), đây cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 1,58 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 26,92 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi cổ phiếu chứng khoán gồm IVS với 297.100 đơn vị, giá trị 3,27 tỷ đồng và VIX với 101.035 đơn vị, giá trị 0,86 tỷ đồng. 

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.