(ĐTCK) Mặc dù không còn giao dịch đột biến như tuần trước nhưng khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng mạnh trong tuần qua với tổng giá trị lên tới gần 730 tỷ đồng. Trong đó, các cổ phiếu tài chính như BID, VCI, SHB... được khối này giao dịch mua bán khá mạnh.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 16,54 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 706,31 tỷ đồng, giảm 45,91% về lượng và 57,79% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 63,83 triệu đơn vị, giá trị 2.380,76 tỷ đồng (giảm 8,46% về lượng và 17,65% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 47,3 triệu đơn vị, giá trị 1.674,45 tỷ đồng (tăng 20,78% về lượng và 37,5% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 31/7-4/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/7

17.416.820

10.352.150

7.064.670

675.600

432.410

243.190

1/8

11.789.390

9.420.620

2.368.770

434.350

337.440

96.910

2/8

13.541.750

12.403.910

1.137.840

528.150

406.500

121.650

3/8

12.827.690

9.625.300

3.202.390

491.450

329.360

162.090

4/8

8.255.080

5.493.270

2.761.810

251.210

168.740

82.470

Tổng

63.830.730

47.295.250

16.535.480

2.380.760

1.674.450

706.310

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4 phiên và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày đầu tuần 31/7. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,01 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 29,78 tỷ đồng, giảm mạnh 78,93% về lượng và 76,68% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 7,5 triệu đơn vị, giá trị 84,26 tỷ đồng (tăng 69,43% về lượng và 28,47% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 9,51 triệu đơn vị, giá trị 114,04 tỷ đồng (giảm 31,9% về lượng và 41% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 31/7-4/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/7

2.235.968

1.245.463

990.505

19.340

13.780

5.560

1/8

1.006.094

1.767.680

-761.586

14.630

20.570

-5.940

2/8

734.161

3.039.126

-2.304.965

10.380

32.990

-22.610

3/8

2.489.720

2.032.920

456.800

22.260

23.190

-930

4/8

1.034.250

1.424.400

-390.150

17.650

23.510

-5.860

Tổng

7.500.193

9.509.589

-2.009.396

84.260

114.040

-29.780

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 989.278 đơn vị, tăng mạnh 101,3% so với tuần trước. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 20,62 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 2,6 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,27 triệu đơn vị, giá trị 69,21 tỷ đồng (giảm mạnh 71% về lượng và 72,4% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 281.576 đơn vị, giá trị 18,19 tỷ đồng (cùng giảm tới hơn 92% cả về lượng và giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 31/7-4/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

31/7

295.800

4.105

291.695

10.840

110

10.730

1/8

194.630

19.410

175.220

10.940

600

10.340

2/8

319.824

141.031

178.793

17.580

9.530

8.050

3/8

134.000

76.630

57.370

7.250

4.840

2.410

4/8

326.600

40.400

286.200

22.600

3.110

19.490

Tổng

1.270.854

281.576

989.278

69.210

18.190

51.020

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 15,52 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 727,55 tỷ đồng, giảm 27,88% về lượng và 52,85% về giá trị so với tuần cuối tháng 7.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu BID được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất tuần với 6,93 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 153,83 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, HPG được mua ròng với khối lượng 4,57 triệu đơn vị, giá trị 148,06 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng khá mạnh tiếp đó như VCI (1,46 triệu đơn vị, giá trị 88,23 tỷ đồng), VNM (581.270 đơn vị, giá trị 82,99 tỷ đồng), NLG (1,65 triệu đơn vị, giá trị 51,88 tỷ đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HSG về giá trị với 57,12 tỷ đồng (hơn 2,1 triệu đơn vị). Tiếp đó, PVD bị bán ròng 31,2 tỷ đồng (2,21 triệu đơn vị), SBT bị bán ròng 30,94 tỷ đồng (778.980 đơn vị).

Tuy nhiên xét về khối lượng, FIT là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với 3,12 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 29,53 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, PVC được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 3,34 tỷ đồng (371.200 đơn vị). Tiếp đó, SHB được mua ròng 2,82 tỷ đồng (341.302 đơn vị).

Tuy nhiên, APS là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với 510.500 đơn vị, giá trị tương ứng 1,86 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 3,07 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 51,2 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là LAS với 516.700 đơn vị, giá trị 6,65 tỷ đồng. Tiếp đó là cặp đôi cổ phiếu chứng khoán gồm VIX (324.400 đơn vị, giá trị 2,54 tỷ đồng), VIG (286.200 đơn vị, giá trị 0,69 tỷ đồng).

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.