(ĐTCK) Sau tuần giao dịch khủng bởi yếu tố đột biến đến từ "tân binh" VPB, nhà đầu tư nước ngoài đã hãm mạnh mua ròng với giá trị chưa tới 200 tỷ đồng. Trong đó, các cổ phiếu bluechip vẫn là tâm điểm mua vào của khối trong tuần qua như HSG, VNM, PLX...

Tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng vào đầu tuần 21/8. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 2,8 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 33,33 triệu đơn vị; tuy nhiên tổng giá trị vẫn là mua ròng 150,96 tỷ đồng, giảm mạnh 89,81% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 42,77 triệu đơn vị, giá trị 1.567,58 tỷ đồng (giảm 40,34% về lượng và 43,61% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 45,58 triệu đơn vị, giá trị 1.416,62 tỷ đồng (tăng 18,81% về lượng và 9,09% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 21-25/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/8

7.449.280

9.453.040

-2.003.760

391.220

441.830

-50.610

22/8

10.021.380

6.516.940

3.504.440

280.550

213.780

66.770

23/8

8.197.230

10.402.490

-2.205.260

345.380

282.250

63.130

24/8

9.130.810

11.197.500

-2.066.690

318.120

286.380

31.740

25/8

7.970.150

8.006.470

-36.320

232.310

192.380

39.930

Tổng

42.768.850

45.576.440

-2.807.590

1.567.580

1.416.620

150.960

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2 phiên và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,82 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 12,92 tỷ đồng, tăng mạnh 276,24% về lượng và 195,65% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 7,27 triệu đơn vị, giá trị 90,55 tỷ đồng (tăng 43,97% về lượng và 30,38% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,45 triệu đơn vị, giá trị 74,63 tỷ đồng (tăng nhẹ 3,44% về lượng và 19,28% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 21-25/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/8

1.133.600

1.366.404

-232.804

17.340

29.750

-12.410

22/8

3.221.200

279.993

2.941.207

28.790

5.510

23.280

23/8

979.890

811.184

168.706

15.780

14.030

1.750

24/8

925.300

1.430.378

-505.078

16.490

22.580

-6.090

25/8

1.008.818

558.500

450.318

12.150

5.760

6.390

Tổng

7.268.808

4.446.459

2.822.349

90.550

77.630

12.920

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 391.110 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 18,2 tỷ đồng, giảm 29,1% về lượng và 30,93% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 574.720 đơn vị, giá trị 26,47 tỷ đồng (giảm 32% về lượng và giảm 34,38% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 183.610 đơn vị, giá trị 8,27 tỷ đồng (giảm 37,68% về lượng và 40,89% giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 21-25/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/8

110.100

47.510

62.590

6.310

1.900

4.410

22/8

91.700

37.200

54.500

3.370

1.440

1.930

23/8

35.210

22.000

13.210

2.070

1.210

860

24/8

204.910

66.300

138.610

8.730

3.190

5.540

25/8

132.800

10.600

122.200

5.990

530

5.460

Tổng

574.720

183.610

391.110

26.470

8.270

18.200

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 405.869 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 182,08 tỷ đồng; giảm mạnh so với tuần trước đó mua ròng tới 34,63 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1.512,24 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, không còn giao dịch đột biến như tuần trước với tân binh VPB, nhà đầu tư nước ngoài đã hãm mạnh mua ròng. Trong đó, HSG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với 3,65 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 105,22 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 về giá trị là cổ phiếu lớn VNM được mua ròng 54,32 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 365.670 đơn vị.

Tiếp đó, SBT với 49,08 tỷ đồng (1,7 triệu đơn vị), PLX với 43,71 tỷ đồng (647.380 đơn vị), BHS với 25,13 tỷ đồng (1,16 triệu đơn vị)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HT1 về giá trị với 43,69 tỷ đồng (2,75 triệu đơn vị). Tiếp đó, SKG bị bán ròng 42,46 tỷ đồng (1,29 triệu đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng, TSC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng với 3,05 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 13,58 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp đó gồm HBC với 38,94 tỷ đồng (724.580 đơn vị), SCR với 29,32 tỷ đồng (2,74 triệu đơn vị), HPG với 26,63 tỷ đồng (798.020 đơn vị)…

Trên sàn HNX, SHB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 3,12 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 24,32 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là HUT được mua ròng gần 1,3 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 15,91 tỷ đồng. Tiếp đó, IVS được mua ròng 492.100 đơn vị, giá trị 5,41 tỷ đồng; NDN được mua ròng 254.800 đơn vị, giá trị 2,14 tỷ đồng…

Trong khi đó, PVS tiếp tục dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 1,06 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 17,19 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là PTI với 598.600 đơn vị, giá trị 13,8 tỷ đồng; VCG với 479.600 đơn vị, giá trị 9,63 tỷ đồng; BBS với 305.400 đơn vị, giá trị 4,06 tỷ đồng; VIX với 303.550 đơn vị, giá trị 2,21 tỷ đồng…

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.