(ĐTCK) Sau 2 tháng liên tiếp (tháng 9-10) bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã có một tuần giao dịch tích cực ngay trong những ngày đầu tháng 11, với việc trở lại xu thế mua ròng mạnh gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm giao dịch của khối là các cổ phiếu ngành thép.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 30,59 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1.174,92 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 11,07 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 163,03 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào 94,73 triệu đơn vị, giá trị 3.148,63 tỷ đồng (tăng 52,2% về lượng nhưng giảm 34,49% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 64,14 triệu đơn vị, giá trị 1.973,71 tỷ đồng (giảm 12,5% về lượng và 60,28% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 30/10-3/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/10

18.147.100

15.143.340

3.003.760

718.330

512.950

205.380

31/10

14.109.470

12.080.630

2.028.840

447.320

432.770

14.550

1/11

19.691.750

15.122.060

4.569.690

694.970

461.300

233.670

2/11

13.501.290

8.911.850

4.589.440

436.490

220.290

216.200

3/11

29.283.550

12.884.170

16.399.380

851.520

346.400

505.120

Tổng

94.733.160

64.142.050

30.591.110

3.148.630

1.973.710

1.174.920

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 31/10 và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,93 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 54,82 tỷ đồng, giảm 39,59% về lượng nhưng tăng mạnh 105,94% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 6,83 triệu đơn vị, giá trị 116,9 tỷ đồng (tăng 11% về lượng và 43,58% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,9 triệu đơn vị, giá trị 62,08 tỷ đồng (tăng 65,55% về lượng và 13,29% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 30/10-3/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/10

1.366.070

1.259.749

106.321

19.960

14.920

5.040

31/10

624.900

813.537

-188.637

10.580

11.930

-1.350

1/11

1.390.630

1.092.486

298.144

25.580

15.140

10.440

2/11

1.773.990

763.326

1.010.664

34.470

12.460

22.010

3/11

1.676.296

975.673

700.623

26.310

7.630

18.680

Tổng

6.831.886

4.904.771

1.927.115

116.900

62.080

54.820

Mặt khác, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,9 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 57,95 tỷ đồng, giảm 77,19% về lượng và 54,69% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,28 triệu đơn vị, giá trị 77,61 tỷ đồng (giảm 74,87% về lượng và 53,61% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 380.832 đơn vị, giá trị 19,66 tỷ đồng (giảm 48,98% về lượng và giảm 50,1% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 30/10-3/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/10

507.800

160.321

347.479

15.950

8.690

7.260

31/10

525.109

156.921

368.188

17.060

8.440

8.620

1/11

509.600

39.053

470.547

16.060

1.830

14.230

2/11

217.400

9.737

207.663

10.900

510

10.390

3/11

516.520

14.800

501.720

17.640

190

17.450

Tổng

2.276.429

380.832

1.895.597

77.610

19.660

57.950

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 34,41 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 1.287,69 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó chỉ mua ròng 433.446 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng nhẹ 8,5 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, với phiên mua thỏa thuận khủng trong ngày cuối tuần 3/11, cổ phiếu VIS đã trở thành mã được mua ròng mạnh nhất trong tuần, với khối lượng 14,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 377,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là KDH được mua ròng 4,12 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 106,82 tỷ đồng.

Tiếp đó, BID được mua ròng 3,52 triệu đơn vị, giá trị 77,12 tỷ đồng; HAG được mua ròng 3,35 triệu đơn vị, giá trị 26,74 tỷ đồng…

Trái lại, nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG về giá trị với 94,25 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,53 triệu đơn vị.

Tuy nhiên xét về khối lượng, KBC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với 6,66 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 80,73 tỷ đồng. Tiếp đó, HSG bị bán ròng 3,33 triệu đơn vị, với tổng giá trị 74,88 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VCG với giá trị 2,33 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 49,77 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp đó gồm VGC (528.100 đơn vị, giá trị 11,75 tỷ đồng), KVC (381.700 đơn vị, giá trị 1,03 tỷ đồng), HUT (358.800 đơn vị, giá trị 3,7 tỷ đồng), HHG (143.700 đơn vị, giá trị 1 tỷ đồng)…

Trong khi đó, cổ phiếu PVS tiếp tục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng 1,09 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 16,68 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, PVX bị bán ròng 432.096 đơn vị, giá trị 0,88 tỷ đồng; ECI bị bán ròng 238.900 đơn vị, giá trị 3,34 tỷ đồng; SHB bị bán ròng 198.204 đơn vị, giá trị 1,55 tỷ đồng; PVC bị bán ròng 147.000 đơn vị, giá trị 16,68 tỷ đồng…

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.