(ĐTCK) Giao dịch mua bán của nhà đầu tư ngoại trong tuần qua khá cân bằng khiến giá trị bán ròng chưa tới 10 tỷ đồng. Trong đó, khối này chủ yếu tập trung giao dịch các cổ phiếu bluechip và vốn hóa lớn như VNM, VIC, VHM, SCS.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 10,64 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 51,56 tỷ đồng, tăng mạnh gần 120% về lượng nhưng giảm 79,48% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 251,29 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào 44,49 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.629,75 tỷ đồng (giảm 12,9% về lượng nhưng tăng nhẹ 3,21% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 55,13 triệu đơn vị, giá trị 2.681,31 tỷ đồng (giảm nhẹ 1,4% về lượng và 4,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/8

6.330.810

10.521.480

-4.190.670

422.810

509.580

-86.770

21/8

6.706.820

7.405.190

-698.370

498.130

349.430

148.700

22/8

9.545.950

9.791.390

-245.440

506.100

456.670

49.430

23/8

8.651.290

13.970.150

-5.318.860

471.810

594.800

-122.990

24/8

13.255.830

13.445.950

-190.120

730.900

770.830

-39.930

Tổng

44.490.700

55.134.160

-10.643.460

2.629.750

2.681.310

-51.560

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,42 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 27,63 tỷ đồng, tăng 44,96% về lượng nhưng giảm 22,63% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 5,21 triệu đơn vị, giá trị 82,59 tỷ đồng (tăng 6,16% về lượng nhưng giảm 10,62% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,79 triệu đơn vị, giá trị 54,96 tỷ đồng (cùng giảm nhẹ hơn 3% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/8

414.450

503.820

-89.370

7.640

6.500

1.140

21/8

334.811

734.710

-399.899

5.200

10.460

-5.260

22/8

378.600

749.230

-370.630

4.800

11.430

-6.630

23/8

1.004.440

1.252.290

-247.850

15.810

20.070

-4.260

24/8

3.075.910

545.447

2.530.463

49.140

6.500

42.640

Tổng

5.208.211

3.785.497

1.422.714

82.590

54.960

27.630

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 2 phiên và 3 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,62 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 1,96 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 15,71 tỷ đồng, giảm mạnh 82,7% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 11,12 triệu đơn vị, giá trị 178,03 tỷ đồng (tăng 33,3% về lượng nhưng giảm 22,82% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 12,74 triệu đơn vị, giá trị 162,32 tỷ đồng (tăng 99,72% về lượng và tăng 16% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/8

4.936.420

4.321.300

615.120

72.250

44.850

27.400

21/8

764.949

1.460.190

-695.241

21.940

21.090

850

22/8

598.420

1.514.410

-915.990

14.400

25.010

-10.610

23/8

4.222.460

4.742.446

-519.986

52.900

54.270

-1.370

24/8

600.218

705.694

-105.476

16.540

17.100

-560

Tổng

11.122.467

12.744.040

-1.621.573

178.030

162.320

15.710

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 10,84 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,22 tỷ đồng, gấp tới hơn 5,7 lần về lượng nhưng giảm mạnh 93,41% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 1,9 triệu đơn vị, giá trị 124,78 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu SCS được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 212,22 tỷ đồng, tương ứng tổng khối lượng mua ròng hơn 1,2 triệu đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VNM được mua ròng 130,73 tỷ đồng, giá trị tương đương 823.950 đơn vị.

Còn SBT là mã được mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong tuần qua về khối lượng với 2,49 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 47,77 tỷ đồng. Tiếp đó, HPG được mua ròng hơn 1,6 triệu đơn vị, giá trị 59,26 tỷ đồng.

Trái lại, cặp đôi cổ phiếu họ Vingroup bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị. Trong đó, VIC dẫn đầu với giá trị bán ròng 218,69 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 2,1 triệu đơn vị. Tiếp đó, VHM bị bán ròng 160,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,45 triệu đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, cổ phiếu bất động sản khác là SCR bị bán ròng mạnh nhất với 2,74 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 27,22 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 1,5 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 30,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, CEO được mua ròng 1,22 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 18,4 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh là VGC với 709.490 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,7 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.