(ĐTCK) Cùng với thanh khoản tiếp tục sụt giảm, nhà đầu tư nước ngoài cũng hãm giao dịch mua và bán trong tuần qua. Trong đó, giao dịch bán đột biến cổ phiếu CII là tác nhân chính khiến khối này tiếp tục có tuần bán ròng, với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và duy nhất 1 phiên mua ròng vào đầu tuần 2/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 7 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 199,47 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 9,15 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 222,14 tỷ dồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào 30,41 triệu đơn vị, giá trị 1.228,39 tỷ đồng (giảm 31,78% về lượng và 19,37% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 37,42 triệu đơn vị, giá trị 1.427,7 tỷ đồng (tăng nhẹ 5,61% về lượng và 9,72% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 2-6/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

3.757.100

2.825.930

931.170

162.870

117.010

45.860

3/10

8.157.960

8.584.360

-426.400

288.230

294.120

-5.890

4/10

3.973.750

3.034.830

938.920

163.920

115.660

48.260

5/10

6.392.210

15.596.030

-9.203.820

284.780

571.120

-286.340

6/10

8.131.720

7.379.580

752.140

328.430

329.790

-1.360

Tổng

30.412.740

37.420.730

-7.007.990

1.228.230

1.427.700

-199.470

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,95 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 64,25 tỷ đồng, giảm 57,3% về lượng và 87,71% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 2,14 triệu đơn vị, giá trị 29,58 tỷ đồng (giảm 28,52% về lượng và 56,82% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,08 triệu đơn vị, giá trị 93,83 tỷ đồng (giảm 48,6% về lượng và 84,13% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 2-6/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

219.400

1.169.880

-950.480

5.940

23.510

-17.570

3/10

650.350

1.392.800

-742.450

9.140

24.790

-15.650

4/10

157.733

198.323

-40.590

2.860

4.660

-1.800

5/10

186.686

1.397.036

-1.210.350

3.440

20.750

-17.310

6/10

922.720

924.801

-2.081

8.200

20.120

-11.920

Tổng

2.136.889

5.082.840

-2.945.951

29.580

93.830

-64.250

Trái lại, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,58 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 82 tỷ đồng, tăng mạnh 60,81% về lượng nhưng giảm 17,93% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,14 triệu đơn vị, giá trị 109,22 tỷ đồng (tăng 21,75% về lượng nhưng giảm 27,46% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 555.606 đơn vị, giá trị 27,22 tỷ đồng (giảm 42,8% về lượng và 46,27% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 2-6/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

2/10

334.650

80.100

254.550

19.640

4.440

15.200

3/10

391.700

53.200

338.500

9.120

1.700

7.420

4/10

475.627

308.466

167.161

27.910

18.060

9.850

5/10

1.575.510

54.620

1.520.890

35.740

1.860

33.880

6/10

359.140

59.220

299.920

16.810

1.160

15.650

Tổng

3.136.627

555.606

2.581.021

109.220

27.220

82.000

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 7,37 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó mua ròng 3,85 triệu đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 181,72 tỷ đồng, giảm nhẹ 9,49% so với tuần trước (bán ròng 200,78 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, VIC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 1,93 triệu đơn vị, trương ứng tổng giá trị 99,81 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh tiếp đó như DCM với 1,77 triệu đơn vị, giá trị 24,29 tỷ đồng; LDG với 1,01 triệu đơn vị, giá trị 15,14 tỷ đồng; NLG với 872.050 đơn vị, giá trị 23,02 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, với phiên bán ròng kỷ lục trong phiên 5/10, CII đã trở thành cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 7,48 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới 232,48 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo về khối lượng là KBC với 1,43 triệu đơn vị, giá trị 20,11 tỷ đồng. Còn về giá trị, VCB và HSG đứng ở vị trí tiếp đó với lần lượt 37,84 tỷ đồng (960.340 đơn vị) và 27,07 tỷ đồng (949.370 đơn vị).

Trên sàn HNX, LAS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị với 2,14 tỷ đồng, tương đương khối lượng 137.200 đơn vị. Tiếp đó, HUT được mua ròng 1,81 tỷ đồng (154.200 đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng KVC tiếp tục là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với 259.800 đơn vị, giá trị 1,06 tỷ đồng

Trong khi đó, PVS dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng 2,69 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 43,36 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, HDA bị bán ròng 431.700 đơn vị, giá trị 3,82 tỷ đồng; VCG bị bán ròng 288.200 đơn vị, giá trị tỷ đồng; PHC bị bán ròng 135.500 đơn vị, giá trị 5,86 tỷ đồng... 

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.