(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch khá dè dặt khi lượng mua bán suy giảm mạnh. Trong đó, với danh mục mua bán đã cân bằng hơn, khối này chỉ bán ròng 125 tỷ đồng, giảm tới hơn 81% so với tuần trước đó.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,84 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 251,29 tỷ đồng, giảm 62,45% về lượng và giảm 66,71% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 764,39 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào 51,08 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.547,87 tỷ đồng (giảm 28% về lượng và 38,23% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 55,92 triệu đơn vị, giá trị 2.799,16 tỷ đồng (giảm 33,35% về lượng và 66,71% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/8

14.034.330

11.594.420

2.439.910

724.920

691.360

33.560

14/8

8.237.950

9.146.930

-908.980

443.610

436.940

6.670

15/8

5.165.580

6.119.950

-954.370

307.350

339.330

-31.980

16/8

11.567.150

18.170.590

-6.603.440

496.610

818.700

-322.090

17/8

12.073.180

10.887.880

1.185.300

575.380

512.830

62.550

Tổng

51.078.190

55.919.770

-4.841.580

2.547.870

2.799.160

-251.290

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 981.448 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 35,71 tỷ đồng, giảm hơn 53% về lượng nhưng tăng hơn 88% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 4,91 triệu đơn vị, giá trị 92,4 tỷ đồng (giảm 35,89% về lượng và giảm 20,8% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,92 triệu đơn vị, giá trị 56,69 tỷ đồng (giảm 29,46% về lượng và 41,96% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/8

1.964.550

494.700

1.469.850

40.610

6.160

34.450

14/8

366.700

369.220

-2.520

5.920

2.750

3.170

15/8

1.031.300

1.110.540

-79.240

18.370

20.130

-1.760

16/8

592.150

1.087.300

-495.150

10.430

15.460

-5.030

17/8

951.300

862.792

88.508

17.070

12.190

4.880

Tổng

4.906.000

3.924.552

981.448

92.400

56.690

35.710

Trong khi đó, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,96 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 90,8 tỷ đồng, tăng 12,12% về lượng và 7,39% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 8,34 triệu đơn vị, giá trị 230,68 tỷ đồng (giảm nhẹ 5% về lượng và tăng 7% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,38 triệu đơn vị, giá trị 139,88 tỷ đồng (giảm 9,36% về lượng và tăng 6,78% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/8

2.114.200

1.690.300

423.900

42.120

31.620

10.500

14/8

1.296.400

1.038.050

258.350

40.900

24.230

16.670

15/8

1.298.200

1.297.400

800

45.000

36.120

8.880

16/8

1.642.000

1.297.910

344.090

45.890

20.890

25.000

17/8

1.993.370

1.057.390

935.980

56.770

27.020

29.750

Tổng

8.344.170

6.381.050

1.963.120

230.680

139.880

90.800

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 1,9 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 124,78 tỷ đồng, giảm mạnh 79,12% về lượng và 81,12% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 660,85 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VJC được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt hơn 106 tỷ đồng, tương ứng tổng khối lượng mua ròng 688.610 đơn vị.

Còn SBT là mã được mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong tuần qua về khối lượng với 3,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 57,3 tỷ đồng.

Trái lại, VIC là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về giá trị với 178,24 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,74 triệu đơn vị. Tiếp đó, NVL bị bán ròng 87,42 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,35 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu SSI tuần qua bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với 2,07 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 61,28 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 2,01 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 41,85 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, SHB được mua ròng 116.970 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1,01 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về giá trị là VCG với 3,05 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng 173.600 đơn vị. Còn cổ phiếu KVC bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với 319.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 0,48 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.