(ĐTCK) Mặc dù tuần qua nhà đầu tư nước ngoài gom khá mạnh dòng bank nhưng với lực xả lớn cổ phiếu VIC, khối này đã quay ra bán ròng với tổng giá trị 500 tỷ đồng sau tuần mua ròng khủng trước đó.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 1 phiên mua ròng duy nhất ngày cuối tuần 12/10 và 4 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 4,53 triệu đơn vị nhưng bán ròng về giá trị đạt 530,14 tỷ đồng. Trong khi tuần trước mua ròng tới 105,29 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 10.745,65 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 70,4 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.568,54 tỷ đồng (giảm 72,58% về lượng và 87,46% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 65,88 triệu đơn vị, giá trị hơn 3.098,68 tỷ đồng (giảm 56,51% về lượng và 68,17% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 8-12/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/10

15.135.400

9.213.250

5.922.150

476.350

570.610

-94.260

9/10

6.842.790

9.426.970

-2.584.180

282.040

384.710

-102.670

10/10

9.651.680

16.946.140

-7.294.460

363.620

703.530

-339.910

11/10

14.599.190

17.637.080

-3.037.890

593.510

861.170

-267.660

12/10

24.174.820

12.655.360

11.519.460

853.020

578.660

274.360

Tổng

70.403.880

65.878.800

4.525.080

2.568.540

3.098.680

-530.140

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,18 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 50,42 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 569.668 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 9,07 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 5,38 triệu đơn vị, giá trị 90,61 tỷ đồng (giảm 18,3% về lượng và 24,92% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 8,56 triệu đơn vị, giá trị 141,03 tỷ đồng (tăng 42,22% về lượng và 8,69% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 8-12/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/10

499.510

713.140

-213.630

6.060

11.690

-5.630

9/10

1.002.720

707.025

295.695

19.230

16.670

2.560

10/10

1.383.390

4.281.620

-2.898.230

26.350

77.770

-51.420

11/10

1.521.700

2.354.715

-833.015

24.120

25.350

-1.230

12/10

974.340

501.250

473.090

14.850

9.550

5.300

Tổng

5.381.660

8.557.750

-3.176.090

90.610

141.030

-50.420

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 8/10. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,84 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 63,53 tỷ đồng; trong khi tuần đầu tiên của tháng 10 bán ròng 78.584 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 3,35 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,15 triệu đơn vị, giá trị 144,71 tỷ đồng (giảm mạnh 89,51% về lượng và 86,2% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,31 triệu đơn vị, giá trị hơn 81,18 tỷ đồng (giảm mạnh so với tuần trước bán ra 58,77 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.046 tỷ đồng).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 8-12/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/10

812.400

826.800

-14.400

24.100

24.610

-510

9/10

809.610

332.116

477.494

19.480

6.060

13.420

10/10

687.900

483.380

204.520

9.870

9.280

590

11/10

1.578.070

594.365

983.705

39.030

14.410

24.620

12/10

2.266.175

1.074.982

1.191.193

52.230

26.820

25.410

Tổng

6.154.155

3.311.643

2.842.512

144.710

81.180

63.530

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 4,19 triệu đơn vị, giảm mạnh tới hơn 96% so với tuần trước (mua ròng 105,78 triệu đơn vị). Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng gần 500 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng lên tới 10.739,93 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Các cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư nước ngoài gom khá mạnh trong tuần qua. Trong đó, với phiên giao dịch đột biến ngày cuối tuần 12/10, VPB đã trở thành cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 6,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 158,37 tỷ đồng.

Tiếp đó, “người anh em” STB cũng được mua ròng mạnh với 4,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 63,33 tỷ đồng.

Các mã khác được mua ròng khá mạnh như SBT với hơn 4 triệu đơn vị, tổng giá trị 82,18 tỷ đồng; TCH với 2,5 triệu đơn vị, giá trị 57,94 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh là VIC với hơn 4,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 389 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp đó, AAA bị bán ròng 3,63 triệu đơn vị, giá trị 58,47 tỷ đồng; NVL với 2,17 triệu đơn vị, giá trị 138,12 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại tập trung mua cổ phiếu bất động sản. Trong đó, các mã nằm trong top đầu được mua ròng mạnh gồm VCG với khối lượng 980.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,68 tỷ đồng; CEO được mua ròng 890.900 đơn vị, giá trị 11,64 tỷ đồng; VGC được mua ròng 413.700 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 7,03 tỷ đồng; VCS được mua ròng 69.836 đơn vị, giá trị 5,73 tỷ đồng.

Trái lại, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 28,25 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,29 triệu đơn vị.

Trong khi đó, SHB dẫn đầu danh mục bán ròng về khối lượng với hơn 2,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 20,27 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.