(ĐTCK) Thị trường giao dịch khá ảm đạm, bên cạnh thanh khoản không mấy cải thiện, các chỉ số giảm khá sâu. Trong đó, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần thiếu tích cực khi chủ yếu bán ra các cổ phiếu bluechip, tuy nhiên với việc mua ròng đột biến cổ phiếu VTP trên UPCoM đã giúp khối này có tuần mua ròng khá mạnh.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và mua ròng duy nhất 1 phiên ngày 18/12. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,31 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 71,36 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 2,45 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 229,59 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 87 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.294,63 tỷ đồng (tăng 29,61% về lượng và 28,82% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 91,37 triệu đơn vị, giá trị 3.365,63 tỷ đồng (tăng 41,19% về lượng và 20,77% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 17-21/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/12

17.107.490

15.879.730

1.227.760

605.800

615.370

-9.570

18/12

19.774.490

12.525.880

7.248.610

907.360

517.710

389.650

19/12

11.397.120

15.202.380

-3.805.260

400.000

449.130

-49.130

20/12

12.082.100

15.395.930

-3.313.830

433.680

522.740

-89.060

21/12

26.698.710

32.367.420

-5.668.710

947.430

1.260.680

-313.250

Tổng

87.059.910

91.371.340

-4.311.430

3.294.270

3.365.630

-71.360

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện duy nhất 1 phiên bán ròng ngày cuối tuần 21/12 và mua ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,82 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 3,84 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 1,17 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 24,47 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 4,1 triệu đơn vị, giá trị 58,62 tỷ đồng (giảm 23% về lượng và 34,96% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,92 triệu đơn vị, giá trị 62,46 tỷ đồng (tăng 42,64% về lượng nhưng giảm 4,87% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 17-21/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/12

1.255.260

1.637.616

-382.356

17.850

16.360

1.490

18/12

692.730

425.990

266.740

10.060

8.830

1.230

19/12

634.800

318.050

316.750

11.530

5.820

5.710

20/12

1.306.185

720.804

585.381

17.030

14.430

2.600

21/12

207.110

2.814.246

-2.607.136

2.150

17.020

-14.870

Tổng

4.096.085

5.916.706

-1.820.621

58.620

62.460

-3.840

Tương tự, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất phiên cuối tuần ngày 21/12. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 212.449 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 395,49 tỷ đồng, giảm 82,16% về lượng nhưng tăng gấp hơn 6 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 11,78 triệu đơn vị, giá trị 624,54 tỷ đồng (tăng 65,11% về lượng và 123,59% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 11,57 triệu đơn vị, giá trị 229,05 tỷ đồng (tăng 94,62% về lượng và 2,47% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 17-21/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/12

1.191.410

1.035.206

156.204

46.420

36.130

10.290

18/12

1.204.600

822.210

382.390

55.770

30.480

25.290

19/12

881.900

986.600

-104.700

39.980

31.470

8.510

20/12

4.412.825

1.165.540

3.247.285

384.240

21.900

362.340

21/12

4.092.860

7.561.590

-3.468.730

98.130

109.070

-10.940

Tổng

11.783.595

11.571.146

212.449

624.540

229.050

395.490

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,92 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị là mua ròng 320,29 tỷ đồng; trái lại tuần trước mua ròng 4,82 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 149,34 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu PNJ dẫn đầu danh mục khối ngoại mua ròng mạnh về giá trị trong tuần qua đạt 253,54 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,38 triệu đơn vị. Tiếp đó là BID được mua ròng 87,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,62 triệu đơn vị.

Trong khi đó, PVD là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng với 4,63 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 76,44 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng CTG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 11,29 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 235,14 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là HPG với 87 tỷ đồng (2,88 triệu đơn vị), HBC với hơn 53,63 tỷ đồng (2,87 triệu đơn vị), DXG với 61,23 tỷ đồng (2,57 triệu đơn vị), VPB với 36,47 tỷ đồng (1,57 triệu đơn vị)…

Trên sàn HNX, cổ phiếu VC3 được mua ròng mạnh nhất với 868.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,7 tỷ đồng. Tiếp đó là VGC với 309.700 đơn vị, giá trị 5,53 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu danh mục cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh là KDM với khối lượng hơn 2,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 9,28 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, VCG bị bán ròng 278.590 đơn vị, giá trị 6,7 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.