(ĐTCK) Sau tuần mua ròng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán rònggần 800 tỷ đồng, trong đó danh mục bán ra tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu bluechip như MSN, NVL, HPG, VCB.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 19,58 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 746,67 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 14,23 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 870,46 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 98,69 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 5.896,31 tỷ đồng (tăng 29,53% cả về lượng và 57,12% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 118,27 triệu đơn vị, giá trị 6.642,98 tỷ đồng (tăng mạnh 90,91% về lượng và hơn 130% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 17-21/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/9

10.989.730

10.566.700

423.030

732.770

674.400

58.370

18/9

11.113.120

15.701.370

-4.588.250

718.070

814.120

-96.050

19/9

15.217.900

12.732.160

2.485.740

587.170

523.260

63.910

20/9

14.668.140

14.320.370

347.770

901.750

892.340

9.410

21/9

46.700.750

64.952.090

-18.251.340

2.956.550

3.738.860

-782.310

Tổng

98.689.640

118.272.690

-19.583.050

5.896.310

6.642.980

-746.670

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 8,86 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 44,7 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 198% về lượng và tăng gấp hơn 21 lần về giá trị so với tuần trước (chỉ bán ròng 2,01 tỷ đồng).

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng gần 6,6 triệu đơn vị, giá trị 110,94 tỷ đồng (tăng 35,25% về lượng và 24,79% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 15,46 triệu đơn vị, giá trị 155,64 tỷ đồng (tăng 96,94% về lượng và tăng 72,74% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 17-21/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/9

367.606

326.794

40.812

6.440

4.200

2.240

18/9

1.724.840

9.015.424

-7.290.584

23.240

79.110

-55.870

19/9

2.477.168

1.166.400

1.310.768

47.610

22.030

25.580

20/9

1.028.412

1.892.825

-864.413

17.800

25.680

-7.880

21/9

997.222

3.057.400

-2.060.178

15.850

24.620

-8.770

Tổng

6.595.248

15.458.843

-8.863.595

110.940

155.640

-44.700

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 717.531 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 6,23 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 352.684 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 18,82 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 11,5 triệu đơn vị, giá trị 231,26 tỷ đồng (tăng 8,59% về lượng và hơn 23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 12,22 triệu đơn vị, giá trị 237,49 tỷ đồng (tăng 19,34% về lượng và 40,49% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 17-21/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/9

1.197.600

2.322.208

-1.124.608

20.690

37.850

-17.160

18/9

2.373.130

1.776.610

596.520

48.370

33.830

14.540

19/9

1.602.820

3.833.730

-2.230.910

32.880

75.600

-42.720

20/9

3.145.004

2.540.743

604.261

54.450

49.660

4.790

21/9

3.182.933

1.745.727

1.437.206

74.870

40.550

34.320

Tổng

11.501.487

12.219.018

-717.531

231.260

237.490

-6.230

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 29,16 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 797,6 tỷ đồng. Trong tuần trước, khối này mua ròng 11,62 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 88,27 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VNM tiếp tục được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 181,91 tỷ đồng, tương ứng tổng khối lượng mua ròng 1,33 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu GEX dẫn đầu danh mục mua ròng với 2,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 69,02tỷ đồng.

Tiếp đó là VCB được mua ròng 185,06 tỷ đồng (2,94 triệu đơn vị) và HPG với 129,29 tỷ đồng (3,28 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu MSN bị nhà đầu tư ngoại quay ra bán ròng mạnh nhất về giá trị với 254,19 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 723.340 đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, cổ phiếu bất động sản VRE bị bán ròng mạnh nhất với gần 3,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 134,77 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là NVL với 2,95 triệu đơn vị, giá trị 176,54 tỷ đồng; HPG với 1,93 triệu đơn vị, giá trị 119,95 tỷ đồng; VCB với 1,8 triệu đơn vị, giá trị 116,05 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VGC với khối lượng 734.578 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 13,93 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, CEO được mua ròng 661.500 đơn vị, giá trị 9,15 tỷ đồng, PVS được mua ròng 503.752 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 11,68 tỷ đồng; SHB được mua ròng 449.460 đơn vị, giá trị 3,81 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VIX dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với khối lượng hơn 8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 72,73 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.