(ĐTCK) Mặc dù thanh khoản thị trường được cải thiện tích cực nhưng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá thấp và chỉ mua ròng hơn 40 tỷ đồng trong tuần đầu tiên của tháng 12.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,31 triệu đơn vị, mua ròng về giá trị chỉ 2,22 tỷ đồng. Trong khi tuần cuối tháng 11 mua ròng 945.970 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 180,68 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 56,22 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.490,56 tỷ đồng (tăng 1,32% về lượng nhưng giảm 10,95% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 57,53 triệu đơn vị, giá trị 2.488,34 tỷ đồng (tăng 5,48% về lượng nhưng giảm 4,88% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 3-7/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

3/12

14.716.750

10.628.210

4.088.540

592.630

452.030

140.600

4/12

12.143.710

12.030.160

113.550

626.570

593.170

33.400

5/12

13.187.880

13.374.660

-186.780

554.450

567.990

-13.540

6/12

8.457.500

11.481.200

-3.023.700

390.630

447.490

-56.860

7/12

7.718.540

10.016.980

-2.298.440

326.280

427.660

-101.380

Tổng

56.224.380

57.531.210

-1.306.830

2.490.560

2.488.340

2.220

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng liên tiếp và mua ròng 2 phiên cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,39 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 48,57 tỷ đồng, giảm 35,2% về lượng và 42,45% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 3,79 triệu đơn vị, giá trị 54,63 tỷ đồng (tăng 89,77% về lượng và 72,55% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 8,18 triệu đơn vị, giá trị 103,2 tỷ đồng (giảm 6,78% về lượng và 11% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 3-7/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

3/12

403.700

1.341.184

-937.484

6.940

23.900

-16.960

4/12

418.330

1.408.900

-990.570

7.000

8.220

-1.220

5/12

563.810

3.471.621

-2.907.811

9.070

42.220

-33.150

6/12

547.010

586.705

-39.695

8.760

7.050

1.710

7/12

1.856.600

1.374.660

481.940

22.860

21.810

1.050

Tổng

3.789.450

8.183.070

-4.393.620

54.630

103.200

-48.570

Còn trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất phiên 6/12. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 196.221 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 87,48 tỷ đồng, giảm mạnh 93,67% về lượng và 39,73% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,74 triệu đơn vị, giá trị 313,67 tỷ đồng (tăng 12,29% về lượng và 8,55% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,54 triệu đơn vị, giá trị 226,19 tỷ đồng (tăng 98,86% về lượng và 57,26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 3-7/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

3/12

1.382.690

1.934.545

-551.855

75.420

54.670

20.750

4/12

1.284.500

1.019.300

265.200

45.650

31.320

14.330

5/12

1.595.700

750.600

845.100

43.750

13.780

29.970

6/12

1.344.510

2.158.095

-813.585

46.300

50.360

-4.060

7/12

2.132.741

1.681.380

451.361

102.550

76.060

26.490

Tổng

7.740.141

7.543.920

196.221

313.670

226.190

87.480

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,5 triệu đơn vị, gấp hơn 2 lần so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 41,13 tỷ đồng, giảm mạnh 82,96% so với tuần trước bán ròng 241,43 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VNM dẫn đầu danh mục khối ngoại mua ròng mạnh về giá trị trong tuần qua đạt 238,37 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,78 triệu đơn vị.

Trong khi đó, STB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng với 4,24 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 53,79 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 5,24 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 181,79 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là “cổ phiếu lạ” TIX do phiên bán ròng mạnh ngày 6/12. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 2,33 triệu cổ phiếu TIX, với tổng giá trị 60,45 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu TNG được mua ròng mạnh nhất với 464.480 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 8,51 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 2,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 43,82 tỷ đồng.

Tiếp theo là HUT bị bán ròng 1,57 triệu đơn vị, giá trị 6,59 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.