Tuần cuối tháng 11, khối ngoại mua ròng hơn 240 tỷ đồng, gom mạnh cổ phiếu VNM

Ảnh AFP

Tuần cuối tháng 11, khối ngoại mua ròng hơn 240 tỷ đồng, gom mạnh cổ phiếu VNM

(ĐTCK) Với việc gom mạnh cổ phiếu lớn VNM, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại xu hướng mua ròng trong tuần cuối cùng của tháng 11, với tổng giá trị hơn 240 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 945.970 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 180,68 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 534.450 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 300,12 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 55,49 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.796,7 tỷ đồng (giảm 15,3% về lượng nhưng tăng 12,9% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 54,54 triệu đơn vị, giá trị 2.616,02 tỷ đồng (giảm 17,42% về lượng và 5,8% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 26-30/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/11

8.259.210

10.299.490

-2.040.280

464.780

408.580

56.200

27/11

12.018.190

10.277.330

1.740.860

693.550

605.250

88.300

28/11

12.340.550

12.076.400

264.150

533.800

576.460

-42.660

29/11

9.108.040

8.214.650

893.390

473.560

378.530

95.030

30/11

13.763.640

13.675.790

87.850

631.010

647.200

-16.190

Tổng

55.489.630

54.543.660

945.970

2.796.700

2.616.020

180.680

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng liên tiếp và mua ròng duy nhất phiên cuối tuần ngày 30/11. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,78 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 84,39 tỷ đồng, tăng 56,15% về lượng và hơn 22% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng gần 2 triệu đơn vị, giá trị 31,66 tỷ đồng (giảm 26,62% về lượng và 29,9% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 8,78 triệu đơn vị, giá trị 116,05 tỷ đồng (tăng 24,27% về lượng và 1,52% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 26-30/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/11

500.800

3.508.100

-3.007.300

7.890

33.520

-25.630

27/11

367.700

483.521

-115.821

5.540

6.920

-1.380

28/11

149.491

3.484.420

-3.334.929

2.360

53.920

-51.560

29/11

368.820

889.552

-520.732

5.440

15.880

-10.440

30/11

610.040

412.500

197.540

10.430

5.810

4.620

Tổng

1.996.851

8.778.093

-6.781.242

31.660

116.050

-84.390

Còn trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng gần 3,1 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 587.604 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 145,14 tỷ đồng; gấp tới hơn 10 lần so với tuần trước chỉ mua ròng 13,76 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,89 triệu đơn vị, giá trị 288,97 tỷ đồng (tăng gấp 2,2 lần về lượng và gần 3 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,79 triệu đơn vị, giá trị 143,83 tỷ đồng (tăng 38,7% về lượng và 143,86% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 26-30/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/11

921.000

261.200

659.800

21.000

8.900

12.100

27/11

1.504.700

1.078.470

426.230

80.650

29.870

50.780

28/11

1.728.550

1.015.100

713.450

67.560

40.510

27.050

29/11

1.303.000

742.403

560.597

51.290

30.390

20.900

30/11

1.435.615

696.371

739.244

68.470

34.160

34.310

Tổng

6.892.865

3.793.544

3.099.321

288.970

143.830

145.140

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 2,74 triệu đơn vị, giảm 49,82% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 241,43 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 355,51 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu vnm dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị trong tuần qua, với khối lượng mua ròng 4,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 556,54 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là STB với 2,29 triệu đơn vị, giá trị 27,64 tỷ đồng; SSI với 1,8 triệu đơn vị, giá trị 51,38 tỷ đồng; GMD với 1,47 triệu đơn vị, giá trị 41,42 tỷ đồng; BID với 1,11 triệu đơn vị, giá trị 35 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu lớn GAS bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị bán ròng với 146,31 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,61 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, HPG là mã dẫn đầu với 3,55 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 119,34 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu VC3 vẫn được mua ròng mạnh nhất với 230.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,26 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, MSC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 3 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 49,2 tỷ đồng.

Tiếp theo là HUT bị bán ròng 2 triệu đơn vị, giá trị 8,47 tỷ đồng; PVS với 1,15 triệu đơn vị, giá trị 26,32 tỷ đồng; VGC với 913.900 đơn vị, giá trị 15,06 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

VNIndex

855.05

8.13 (0.95%)

 
VNIndex 855.05 8.13 0.95%
HNX 116.87 0.76 0.65%
UPCOM 56.78 0.26 0.46%