(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch cuối cùng của năm 2018 nhiều đột biến, đáng kể là cổ phiếu VCG bất ngờ bị bán ròng tới gần 850 tỷ đồng, tuy nhiên khối này vẫn duy trì được xu thế mua ròng, với tổng giá trị gần 240 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 17,7 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 781,28 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 4,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 71,36 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 67,68 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.513,12 tỷ đồng (giảm 22,26% về lượng và 23,71% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 49,97 triệu đơn vị, giá trị 1.731,84 tỷ đồng (giảm 45,31% về lượng và 48,54% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 24-28/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/12

9.425.150

8.185.380

1.239.770

352.790

296.060

56.730

25/12

7.728.110

7.334.050

394.060

243.030

196.860

46.170

26/12

13.642.280

10.648.600

2.993.680

515.390

396.420

118.970

27/12

16.015.060

13.598.440

2.416.620

582.550

413.010

169.540

28/12

20.865.850

10.201.210

10.664.640

819.360

429.490

389.870

Tổng

67.676.450

49.967.680

17.708.770

2.513.120

1.731.840

781.280

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện duy nhất 1 phiên mua ròng ngày 25/12 và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 32,79 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 857,21 tỷ đồng; tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 1,82 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 3,84 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 3,79 triệu đơn vị, giá trị 64,14 tỷ đồng (giảm 7,47% về lượng nhưng tăng 9,42% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 36,58 triệu đơn vị, giá trị 921,35 tỷ đồng (tăng gấp hơn 17 lần về lượng và tăng gấp gần 14 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 24-28/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/12

213.700

34.300.990

-34.087.290

3.640

879.880

-876.240

25/12

1.865.440

507.862

1.357.578

31.310

7.590

23.720

26/12

431.510

562.340

-130.830

7.430

9.730

-2.300

27/12

710.000

590.868

119.132

10.970

13.290

-2.320

28/12

569.380

613.313

-43.933

10.790

10.860

-70

Tổng

3.790.030

36.575.373

-32.785.343

64.140

921.350

-857.210

Mặt khác, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 10 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua ròng 212.449 đơn vị; tổng giá trị mua ròng tương ứng 312,36 tỷ đồng, giảm 21% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 13,52 triệu đơn vị, giá trị 389,72 tỷ đồng (tăng 14,77% về lượng nhưng giảm 37,68% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,46 triệu đơn vị, giá trị 76,91 tỷ đồng (giảm 70,14% về lượng và 66,42% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 24-28/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/12

1.084.410

712.171

372.239

36.330

13.100

23.230

25/12

767.210

362.710

404.500

27.860

8.710

19.150

26/12

2.253.243

1.493.910

759.333

58.600

24.720

33.880

27/12

6.503.050

273.010

6.230.040

139.950

10.130

129.820

28/12

2.916.600

613.430

2.303.170

126.530

20.250

106.280

Tổng

13.524.513

3.455.231

10.069.282

389.270

76.910

312.360

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng hơn 5 triệu đơn vị, nhích nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 236,43 tỷ đồng, giảm 26,18% so với tuần trước (mua ròng 320,29 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu HPG tuần qua được nhà đầu tư ngoại khá săn đón khi liên tiếp dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh. Tính chung cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 9,68 triệu cổ phiếu HPG với tổng giá trị tương ứng 297,2 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là BID với 144,45 tỷ đồng (4,26 triệu đơn vị), KDH với 132,4 tỷ đồng (4,72 triệu đơn vị); HDB với 54,36 tỷ đồng (1,85 triệu đơn vị)…

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng VRE bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 91,89 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,17 triệu đơn vị.

Còn EIB dẫn đầu danh mục bị khối ngoại bán ròng mạnh về khối lượng với 4,87 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 66,67 tỷ đồng.

Tiếp đó, người anh em CTG bị bán ròng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 39,29 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu VGC được mua ròng mạnh nhất với 1,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 24,81 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là PVS bị bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, giá trị 17,02 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu danh mục cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh là VCG với khối lượng lên tới 33,93 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 848,81 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.