(ĐTCK) Liên quan đến hoạt động thanh toán trên thị trường chứng khoán phái sinh, theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 6/2018 không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán. 

Với kết quả này, 6 tháng đầu năm 2018, trên thị trường không phát sinh trường hợp nào phải sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán. Điều này góp phần giúp thị trường phái sinh diễn ra ổn định và an toàn.

Với việc VSD vừa cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, là thành viên bù trừ trực tiếp), đến nay có 9 thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Trong đó, 2 thành viên bù trừ chung là SSI và VDS; 7 thành viên bù trừ trực tiếp gồm BSC, HSC, MBS, VCSC, VPBS, KIS, VCBS.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.