(ĐTCK) Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đến thời điểm này, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Dự án sửa đổi Luật Chứng khoán, trên cơ sở đó sẽ trình Quốc hội để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2018.

Cũng theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, một trong những nội dung lớn trong lần sửa đổi Luật Chứng khoán lần này là cải thiện các điều kiện để thu hút hiệu quả hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam...

Nội dung này được đặt ra trong bối cảnh việc áp dụng các quy định về nâng room sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đang bộc lộ không ít bất cập, dẫn đến chưa thu hút có hiệu quả các dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.