(ĐTCK) 747 doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán là một thực tế mà Bộ Tài chính đã công khai trên trang thông tin của Bộ. 

Ðứng trước thực tế này, trong Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm vừa gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ, Ban chỉ đạo Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã thẳng thắn đánh giá: việc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán chưa thực hiện nghiêm túc, nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch...

Ðể gia tăng sức ép, thúc đẩy các doanh nghiệp đại chúng, DN sau cổ phần hóa đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán tập trung, Ban chỉ đạo Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã có công văn yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo cụ thể hơn hiện trạng thực thi quy định pháp lý của các doanh nghiệp trong tổng số 747 doanh nghiệp chưa lên sàn.

Hiện Bộ Tài chính cũng chưa công bố có bao nhiêu doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán trong tổng số 747 doanh nghiệp từng bị công khai thông tin trước đây.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, cơ quan này đã triển khai quyết liệt một số giải pháp, nhưng kết quả chưa như mong đợi, do nhiều nguyên nhân.

Trong đó có nguyên nhân nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa có quy mô nhỏ, chưa nắm được các quy định của pháp luật chứng khoán, nhất là các quy định về đưa cổ phiếu lên sàn.

Ðể khắc phục tình trạng này, UBCK đã có yêu cầu các đơn vị tư vấn là khối công ty chứng khoán cần hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt các quy định pháp lý, cũng như trình tự, thủ tục hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc niêm yết.

Bên cạnh thực trạng DN đã cổ phần hóa chậm niêm yết, đăng ký giao dịch, chất lượng minh bạch và thah khoản của các DN trên sàn cũng chưa có sự cải thiện.

Theo kế hoạch, tháng 11/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ công bố báo cáo đánh giá chất lượng quản trị và vinh danh các DN niêm yết có điểm quản trị tốt nhất (chủ yếu theo quy định tại Nghị định 71/2017/NÐ-CP).

Tuy nhiên, chia sẻ về kết quả chấm năm nay, lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, chất lượng quản trị công ty nói chung vẫn chỉ ở mức trung bình so với trong khu vực, thể hiện ở điểm số 46%.

Với hiện trạng quản trị công ty của phân nửa DN niêm yết còn trung bình yếu cho thấy, bên cạnh biện pháp buộc DN đại chúng lên sàn, Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành chứng khoán rất cần nhiều biện pháp đốc thúc các DN tăng chất lượng quản trị công ty.

Có như vậy thị trường chứng khoán Việt Nam mới thực sự được nâng tầm ở chất và lượng.

Người quan sát
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.