(ĐTCK) Trung tâm lưu ký vừa thông báo tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7.

Theo thông báo, trong tháng 7/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 232 nhà đầu tư nước ngoài gồm 40 tổ chức và 192 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 37 nhà đầu tư nước ngoài gồm 9 tổ chức và 28 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 6 nhà đầu tư nước ngoài gồm 5 tổ chức và 1 cá nhân.

Như vậy, tính đến 31/7/2017, VSD đã cấp 21.718 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 3.387 tổ chức và 18.331 cá nhân.

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7 trên cả 3 sàn đã mua ròng 9,11 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 2.335,24 tỷ đồng, tăng hơn 6,1% so với tháng trước (mua ròng gần 2.200 tỷ đồng).

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.