(ĐTCK) Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, bên cạnh hoạt động kiểm tra và xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), cơ quan này sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước kiểm tra các doanh nghiệp hậu cổ phần hóa chậm trễ đưa cổ phiếu lên sàn. 

Nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn chây ì lên sàn, nguyên nhân do đâu, thưa ông?

Trước hết phải khẳng định là nhiều doanh nghiệp chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường, chậm đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa theo thông lệ và chuẩn mực, cũng như hạn chế công tác giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các doanh nghiệp này.

Trong số 667 doanh nghiệp sau cổ phần hóa chậm lên sàn mà Bộ Tài chính công khai cuối năm 2018, nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện lên sàn.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đến thời điểm này không còn vốn nhà nước, nên việc lên sàn hay không là do các cổ đông quyết định, chứ Nhà nước không thể can thiệp. Số doanh nghiệp khác chậm lên sàn còn do sự chần chừ của doanh nghiệp, của cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

ảnh 1
Ông Đặng Quyết Tiến. 

Bộ Tài chính từng nhiều lần nói nếu doanh nghiệp chậm lên sàn sẽ truy trách nhiệm cá nhân và công khai. Vậy giải pháp này hiện đã được áp dụng hay chưa?

Thời gian qua UBCK đã xử phạt nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa chậm đưa cổ phiếu lên sàn. Theo phân công của Bộ Tài chính, UBCK là đầu mối kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp chậm lên sàn.

Do đó, tới đây, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ phối hợp với UBCK rà soát, tính toán xem cùng với xử phạt các doanh nghiệp chậm đưa cổ phiếu lên sàn có đồng thời công khai luôn trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp, của đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp hay không.

Nếu đủ điều kiện, thì ngay trong năm nay, chúng tôi sẽ công khai trách nhiệm cá nhân để xảy ra chậm trễ đưa cổ phiếu lên sàn trên trang thông tin điện tử của Bộ. 

Để thúc đẩy doanh nghiệp lên sàn, Bộ Tài chính còn triển khai giải pháp nào khác, thưa ông?

Giải pháp quan trọng đầu tiên chúng tôi đang chuẩn bị triển khai là tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời xử lý các trường hợp doanh nghiệp cố tình chậm trễ đưa cổ phiếu lên sàn.

Cùng với đôn đốc UBCK vào cuộc kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, trong tháng 4-5 tới, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tiến hành kiểm tra 667 doanh nghiệp chậm đưa cổ phiếu lên sàn để có biện pháp xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe.

Cùng với đó, việc rà soát và hoàn thiện quy định pháp lý để đảm bảo tính chặt chẽ khi yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ gắn cổ phần hóa với lên sàn cũng đã được xúc tiến.

Cụ thể, tại Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, đã bổ sung quy định mới: Doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về cổ phần hóa chưa niêm yết trên Sở GDCK thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán, công ty đại chúng chưa niêm yết phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Thông tư 13/2019 còn bổ sung quy định doanh nghiệp cổ phần hóa cùng năm đăng ký giao dịch, thì khi nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch, đã kiểm toán của doanh nghiệp trong giai đoạn là doanh nghiệp nhà nước.

Đối với trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa trước năm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, dẫn đến báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch không đủ 12 tháng, HNX sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán này. Các quy định mới tại Thông tư 13 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2019.

Hữu Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.