(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/9 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* LSS: Bà Lê Thu Thủy, con ông Lê Viết Tiến, Ủy viên HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) chỉ mua được hơn 455.000 cổ phiếu LSS, tỷ lệ 0,65% trong tổng số 3 triệu cổ phiếu LSS đăng ký mua từ ngày 08/8 đến 06/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Thủy chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu LSS nào.

* VPH: CTCP Vạn Phát Hưng (VPH – HOSE) quyết định thông qua phương án phát hành 1,22 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả thù lao cho HĐQT. Ngoài ra, VPH cũng dự kiến phát hành hơn 9,22 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ thực hiên 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong năm 2018.

* HCD: Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (HCD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2018.

* GEX: Công ty TNHH VLCC, tổ chức có liên quan đến bà Đỗ Thị Phương Lan, Thành viên HĐQT Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX – HOSE) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu GEX, tỷ lệ 0,88% và 32 chứng quyền mua cổ phiếu GEX. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/9 đến 21/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu GEX nào.

* PHR: Ông Dương Văn Khen, Trưởng ban Kiểm soát CTCP Cao su Phước Hòa (PHR – HOSE) đăng ký bán ra 120.000 cổ phiếu PHR từ ngày 12/9 đến 11/10 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Khen sẽ giảm sở hữu tại PHR xuống còn hơn 41.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,03%.

* TNA: CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA – HOSE) quyết định triển khai phương án phát hành 17,08 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 100:139. Ngoài ra, NTA còn dự kiến chào bán hơn nửa triệu cổ phiếu ESOP. Thời gian thực hiện của cả 2 đợt phát hành đều dự kiến trong năm 2018.

* CEE: CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), công ty mẹ của CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CEE – HOSE) đã mua vào 550.000 cổ phiếu CEE từ ngày 09/8 đến 06/9 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, CII đã nâng sở hữu tại CEE lên hơn 21,71 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,97%.

* TLD: Ngày 11/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (TLD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng dự kiến 12/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

* MST: CTCP Xây dựng 1.16.8 (MST – HNX) quyết định tiếp tục đầu tư vào CTCP Xây dựng hạ tầng đô thị và Giao thông (Trainco) thông qua việc mua thêm 2,26 triệu cổ phần, tương ứng 10,3% vốn điều lệ của Trainco với giá 20.000 đồng/cổ phần. Sau khi nhận chuyển nhượng, MST sẽ nâng sở hữu tại Trainco lên 33%.

* MEL: Ngày 20/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Thép Mê Lin (MEL – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 21/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/10/2018.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.