(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* FPT: Ngày 17/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2017 của CTCP FPT (FPT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/8.

* DIG: Tổng CTCP Đầu Tư Phát triển Xây Dựng (DIG – HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần 336,9 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế gần 23 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm 2017, DIG đạt doanh thu 585,8 tỷ đồng, hoàn thành 42% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hơn 6,7 tỷ đồng, đạt gần 5% chỉ tiêu cả năm.

* MSN: CTCP Tập đoàn Masan (MSN – HOSE) dự kiến phát hành hơn 9,88 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ phát hành 0,87%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt, bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 10/8 đến ngày 16/8.

* DRL: HĐQT CTCP Thủy Điện  Điện Lực 3 (DRL - HOSE) vừa có Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017. Theo đó, Công ty đã thống nhất tạm ứng 20% phần cổ tức của năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu. Thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 11/9.

* AGM: HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE) quyết định nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF) tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Vĩnh Long. Nguồn vốn thực hiện thương vụ là vốn tự có của Công ty.

* IJC: Ngày 18/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/9.

* CEE: CTCP Đầu tư Tân Tam Mã, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Vũ Thức, Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE – HOSE) đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu CEE, tỷ lệ 2,14% từ ngày 10/8 đến 8/9, theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CEE nào.

* DTL: HĐQT CTCP Đại Thiên Lộc (DTL – HOSE) dự kiến bán ra toàn bộ hơn 3,22 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động. Thời gian giao dịch từ ngày 16/8 đến 14/9, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá bán được xác định theo giá thị trường.

* GMC: Ngày 21/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/9.

* VNT: Ngày 22/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bổ sung năm 2016 của CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 23/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9.

* BII: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII - HOSE) đã có báo cáo tài chính quý II/2017 với kết quả doanh thu chưa đến 6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 337 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 710 triệu đồng.  Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, BII  đạt 13,4 tỷ đồng doanh thu, bằng 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1,45 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

* VND: HĐQT CTCP Chứng khoán VnDirect (VND – HNX) thông qua chỉ tiêu kinh doanh 2018 với vốn chủ sở hữu hơn 3.025 tỷ đồng, doanh thu thuần hơn 1.123 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng và cổ tức dự chi hơn 222 tỷ đồng.

* PIC: HĐQT CTCP Điện lực 3 (PIC – HNX) quyết định thống nhất trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 4%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 21/8, thanh toán bắt đầu từ ngày 5/9/2017. Cùng ngày chốt danh sách, PIC cũng dự trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.