(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/6 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HPG: Ngày 12/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 13/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 40%, tương đương HPG sẽ phát hành thêm hơn 606 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* VPB: Ngày 4/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB – HOSE) đã thông qua việc mua lại 73.219.600 cổ phiếu ưu đãi cổ tức đã phát hành ngày 08/7/2015, với giá mua 33.996,8 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số tiền VPB dự chi để mua vào số cổ phiếu ưu đãi trên vào khoảng hơn 2.489 tỷ đồng.

* ACC: Ngày 12/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Bê tông Becamex (ACC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 13/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/7/2018.

* VCI: Quỹ Dragon Capital đã mua vào 1 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI - HOSE) vào hôm 30/5. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Ltd mua vào 500.000 cổ phiếu, và Wareham Group mua 500.000 cổ phiếu. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ hơn 9,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,23% lên 10,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9%.

* VNS: CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC), tổ chức đầu tư đã mua vào 7,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,61% của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS  - HOSE), qua đó trở thành cổ đông lớn của VNS kể từ ngày 25/5. Trước giao dịch, tổ chức trên chỉ nắm giữ 8 cổ phiếu VNS.

* C32: CTCP Xây dựng 3-2 (C32 – HOSE) thông báo ngày 19/6 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 1,36 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 10%.

* IMP: CTCP Giải pháp phân phối và bán lẻ Phano, cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP – HOSE) đã bán ra hơn 1,43 triệu cổ phiếu IMP trong ngày 29/5. Sau giao dịch, cổ đông trên giảm sở hữu tại IMP từ hơn 2,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,69% xuống còn 1,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,35%, và không còn là cổ lớn của IMP.

* EVE: Ông Lee Jae Eun, Chủ tịch HĐQT CTCP Everpia (EVE – HOSE) đăn ký mua vào 300.000 cổ phiếu EVE từ ngày 08/6 đến 07/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Lee Jae Eun sẽ nâng sở hữu tại EVE lên hơn 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,72%.

* DIG: Ngày 5/6, HĐQT Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 14,2 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017 chổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 6% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, quý III/2018.

* QNC: Konex Ltd, cổ đông lớn của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC – HNX) đăng ký mua vào 2,5 triệu cổ phiếu QNC từ ngày 07/6 đến 06/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 5,81 triệu cổ phiếu QNC, tỷ lệ 15,67%.

* PIV: Bà Hoàng Thị Hoài, Chủ tịch HĐQT CTCP PIV (PIV – HNX) đã mua được hơn 846.000 cổ phiếu PVI trong tổng số 1 triệu cổ phiếu PVI đăng ký mua từ ngày 09/5 đến 01/6. Sau giao dịch, bà Hoài đã nâng sở hữu tại PIV lên hơn 1,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,7%.

* NET: Ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Bột giặt Net (NET – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2018.

* PVI: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP PVI (PVI – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 28% (đợt 1 là 14% và đợt 2 là 14%), thanh toán đợt 1 từ ngày 05/7/2018 và đợt 2 từ ngày 20/9/2018..

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.