(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VSC: KWE Beteilgungen AG, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC – HOSE) đã mua vào 385.000 cổ phiếu VSC trong ngày 29/6. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại VSC lên hơn 3,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,73%.

* TLD: Ngày 10/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (TLD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng dự kiến 11/7/2018. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ 20/7/2018.

* DHG: CTCP Dược Hậu Giang (DHG – HOSE) thông báo đã hoàn tất các thủ tục điều chỉnh nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) lên tối đa 100%, và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 04/7/2018.

* DQC: Bà Trần Thị Ngà Huế, Thành viên HĐQT CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE) đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu DQC từ ngày 09/7 đến 07/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Huế chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DQC nào.

* VIS: Kyoei Steel Ltd, công ty mẹ của CTCP Thép Việt – Ý (VIS – HOSE) đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VIS từ ngày 06/7 đến 05/8. Dự kiến giao dịch thành công, Kyoei Steel sẽ nâng sở hữu tại VIS từ hơn 47,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 65% lên 49,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 67,71%.

* BRC: Ngày 24/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Cao su Bến Thành (BRC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/8/2018.

* HCM: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM – HOSE) đăng ký bán ra 100.000 cổ phiếu HCM từ ngày 10/7 đến 08/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bắc sẽ giảm sở hữu tại HCM xuống còn 190.000 cổ phiếu. Cùng thời gian giao dịch, CTCP Cộng Hưởng, tổ chức có liên quan đến ông Bắc cũng đăng ký bán ra 150.000 cổ phiếu HCM, qua đó muốn giảm sở hữu tại HCM xuống còn hơn 300.000 cổ phiếu.

* SMC: Ngày 06/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2017 của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 09/7. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/7/2018. Cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 30%, tương đương SMC sẽ phát hành thêm gần 12,6 triệu cổ phiếu mới.

* VNT: CTCP Transimex, cổ đông của CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT – HNX) đăng ký mua hơn 716.000 cổ phiếu VNT từ ngày 05/7 đến 02/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, CTCP Transimex đang nắm giữ hơn 432.000 cổ phiếu VNT, tỷ lệ 4,83%.

* TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt (TVC – HNX) đã mua vào 800.000 cổ phiếu TVC từ ngày 15/6 đến 02/7. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TVC lên hơn 8,36 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,89%.

* SRA: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Sara Việt Nam (SRA – HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu 225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, và cổ tức dự kiến bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%. Đồng thời, dự kiến phát hành 16 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 8 cổ phiếu mới) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

* VE3: Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Xây dựng điện VNECO3 (VE3 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13% ,thanh toán bắt đầu từ ngày 31/7/2018.

* DC4: Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP DIC số 4 (DC4 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/8/2018.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.