(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HAR: Ngày 12/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 13/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 200:9 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).

* FIT: CTCP Phát triển bất động sản DPV, cổ đông của CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – HOSE) đã mua vào hơn 2,22 triệu cổ phiếu FIT. Qua đó, đã nâng sở hữu tại FIT từ hơn 10,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,25% lên 13,04 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,12% và trở thành cổ đông lớn của FIT kể từ ngày 28/8.

* CII: Pyn Elite Fund, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII – HOSE) đã mua vào hơn 3,05 triệu cổ phiếu CII. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CII từ 14,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,03% lên 17,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,14%. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 25/8.

* LSS: Ngày 5/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 6/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/9/2017.
* VNL: Ngày 07/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Logistics Vinalink (VNL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 08/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 22/9/2017.
* SVC: Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/9/2017.

* LHG: Ngày 11/9, CTCP Long Hậu (LHG – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, LHG sẽ phát hành hơn 22,62 triệu cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 87%, với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* HJS: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện, cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS – HNX) đã bán ra 1,17 triệu cổ phiếu HJS trong ngày 23/8. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại HJS từ hơn 5,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,98% xuống còn 3,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,41%.

* VNC: Ngày 28/8, HĐQT CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC – HNX) quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7%, thời gian thực hiện dự kiến 24/10/2017. Ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thông báo sau.

* BBS: Ông Nguyễn Trọng Cảnh, Ủy viên HĐQT CTCP Vicem bao bì Bút Sơn (BBS – HNX) đã bán thoái vốn toàn bộ gần 800.000 cổ phiếu BBS sở hữu, tỷ lệ 13,18%. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 15/8.

* IVD: Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IVD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới).

* ARM: Ngày 5/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không (ARM – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 6/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9/2017.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.