(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB – HOSE) thông báo phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và đáo hạn vào năm 2021. Mệnh giá trái phiếu 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất cố định 6,9%/năm.

* ANV: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của CTCP Nam Việt (ANV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2018.

* DQC: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất 1.160 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 11% so với kết quả năm trước. Cổ tức dự kiến 30%. Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc mua tối đa 20% số cổ phần phát hành làm cổ phiếu quỹ, tương đương khoảng 6,8 triệu cổ phiếu.

* TDW: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/6/2018.

* VND: Ngày 26/4, HĐTQ CTCP Chứng khoán VNDrirect (VND – HOSE) đã thông qua ngày 10/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

* TAC: Ngày 16/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 24%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2018.

* CTF: CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô, cổ đông lớn của CTCP City Auto (CTF – HOSE) đã bán ra hơn 2,01 triệu cổ phiếu CTF từ ngày 29/3 đến 28/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại CTF từ hơn 7,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 40,37% xuống còn 5,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,16%.

* FCN: Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Fecon (FCN - HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 272 tỷ đồng, tăng 6%. Trong quý I/2018, FCN đạt doanh thu khoảng 420 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước và lợi nhuận đạt gần 30 tỷ đồng, tăng 0%. Quý II/2018, FCN dự kiến sẽ thu về khoảng 600 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận tăng tương đương. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã được thông qua phát hành 25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược trong quý III/2018 với giá dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu.

* TCS: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (TCS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/6/2018.

* PCG: Tổng CTPC Khí Việt Nam (GAS), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư phát triển GAS Đô thị (PCG – HNX) đã bán thoái vốn toàn bộ 3,35 triệu cổ phiếu PCG sở hữu, tỷ lệ 17,75%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 28/3 đến 20/4. Ở chiều ngược lại, bà Bùi Thị Hồng Anh, cá nhân đầu tư đã mua vào 1,9 triệu cổ phiếu PCG, tỷ lệ 10,07% và trở thành cổ đông lớn của PCG kể từ ngày 20/4.

* SDG: Ngày 03/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Sadico Cần Thơ (SDG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/5/2018.

* PVE: Ngày 09/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của Tổng CTCP Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2018.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.